Vše o výuce němčiny

18. srpen 2021
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Martina Němcová
Vše o výuce němčiny

„Sprechen Sie Deutsch?” – odpověď na tuto otázku může být v mnoha situacích v pracovním i soukromém životě rozhodující. Prostřednictvím jazykové kampaně „Šprechtíme” chtějí německé a rakouské instituce od roku 2011 poukázat na výhody němčiny jakožto jazyka sousedů.

Německé velvyslanectví v Praze organizuje od roku 2011 s rakouským velvyslanectvím a dalšími německými a rakouskými partnery (Goethe-Institut, DAAD, Rakouské kulturní forum, Rakouský institut v Brně, Aktion apod.) jazykovou kampaň na podporu němčiny šprechtíme. Cílem je poukázat na výhody němčiny jakožto jazyka sousedů, v soukromém i pracovním životě.

Němčina se vyplatí

Online databáze s názvem „Němčina se vyplatí!” shrnuje velmi širokou nabídku výuky němčiny v České republice. Pro nejrůznější věkové kategorie, od školky až po dospělé, existují četné možnosti výuky němčiny na nejrůznější úrovni. Tato nabídka se netýká se jen klasických jazykových kurzů, ale zahrnuje volnočasové aktivity, stipendia, knihovny s německými knihami, výměny mládeže a mnoho dalšího, a to po celé republice. V databázi lze jednoduchým způsobem vyhledávat podle jednotlivých krajů, cílových skupin i kategorií jako kultura, volný čas, instituty či vysoké školy.

Pro učitelky a učitele němčiny

Pro učitele němčiny v ČR existuje pestrá nabídka dalšího vzdělávání, na které se podílejí místní i zahraniční instituce. Pro germanisty a učitele němčiny se pravidelně připravují odborné semináře, workshopy a další vzdělávací akce. V sekci Objevit němčinu je přehled vzdělávacích institucí s programy pro vyučující němčiny.

Goethe Institut má na svých internetových stránkách sekci Vyučovat němčinu mimo jiné didaktické materiály, které je možné použít v hodinách němčiny na základních i středních školách a v jazykových kurzech pro dospělé.

Jazykové a kulturní instituty

(odkazy v nadpisech vedou na stránky příslušných institucí)

Goethe-Institut v Praze

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a rozvíjí mezinárodní kulturní spolupráci. Kromě toho Goethe-Institut nabízí bohatý program jazykových kurzů. Programové oddělení Goethe-Institutu v Praze organizuje rozmanitý kulturní program napříč všemi oblastmi jak přímo v sídle Goethe-Institutu na břehu Vltavy, tak mimo budovu.

Goethe-Centra jsou samostatná česká zařízení, která s Goethe-Institutem uzavřela smlouvu o spolupráci. Jde tedy o blízké partnery Goethe-Institutu při zprostředkování německého jazyka a kultury v zahraničí. Goethe-Centra pořádají kulturní akce se vztahem k Německu, jazykové kurzy němčiny, jazykové zkoušky a rovněž vzdělávací programy pro učitele němčiny. V Goethe-Centrech návštěvníci rovněž najdou veřejnou knihovnu s knižním a audiovizuálním fondem vážícím se k Německu.

Goethe-Zentrum Pardubice

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze (RKF ) zintenzivňuje  kulturní výměnu mezi Rakouskem a Českou republikou a podporuje diskuzi k relevantním tématům, které se dotýkají obou zemí. Tomuto cíli slouží buď vlastní akce – pořádané často ve spolupráci s partnery  z České republiky i jiných zemí – či podpora vystoupení rakouských umělců a vědců v České republice. RKF v Praze organizuje a podporuje ročně okolo 250 akcí z oblasti umění a kultury. Součástí vlastních prostor, kterými RKF disponuje v centru Prahy, je galerie, knihovna a přednáškový a koncertní sál.

Österreich Institut Brno

Z pověření Republiky Rakousko provádí Rakouský institut Brno od roku 2001 kurzy němčiny, podporuje výuku němčiny v České republice a rovněž spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi.