Vše o kariérovém poradenství ve Zlínském kraji

8. leden 2022
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Jana Galová
Vše o kariérovém poradenství ve Zlínském kraji

Na začátku roku 2020 došlo ke spuštění nového webu Průvodce kariérou, který je součástí krajských portálů Zkola.cz. Kariéroví poradci, učitelé, žáci i jejich rodiče zde naleznou mnoho informací o světě práce, volbě profese či vzdělávání ve Zlínském kraji.

Kromě odborných článků web obsahuje databázi firem, propojení profesí s přehledy škol a oborů. Uživatelům tak nabízí prostřednictvím nástroje Profesní cesty ve Zlínském kraji potřebné kariérní informace z regionu ve vzájemných souvislostech a vazbách.

Školním kariérovým poradcům je určena samostatná složka, v níž mohou získat užitečné inspirace ke své práci, metodické materiály, zajímavé odkazy a pozvánky na vzdělávací akce. Speciální pozornost si zaslouží online diagnostický nástroj Dotazník profesních zájmů, který bude v průběhu roku 2020 volně dostupný všem žákům základních a středních škol Zlínského kraje a pomůže jim interaktivní formou poznat své silné stránky, předpoklady, možnosti. Sloužit bude jako podklad pro další poradenskou práci v systému kariérového poradenství na školách. Díky oběma nástrojům (Dotazníku profesních zájmůProfesním cestám ve Zlínském kraji) bude pro žáky a jejich rodiče výběr vhodného směru dalšího vzdělávání jejich dítěte mnohem snadnější.

Obsahovou náplň webu zajišťuje Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. Jedním z cílů jeho činnosti je moderní řešení oblasti kariérového poradenství, které respektuje vývojové trendy a využívá je ke komunikaci s cílovými skupinami. Informační platforma Průvodce kariérou umožní oslovení širších skupin žáků a studentů i jejich učitelů, nabídne jim užitečné informace a možnosti k rozhodování o volbě povolání a řízení jejich kariéry. Moderní webové prostředí je přizpůsobeno pro zobrazení na mobilních zařízeních, prostřednictvím sociálních sítí podpoří intenzivní kontakt a sdílení informací.

Podle celostátních strategických dokumentů by systém kariérového poradenství měl být komplexem navzájem se doplňujících a na sebe navazujících služeb. Jednou z vlastností a funkcí je orientace na potřeby klientů a všeobecná dostupnost, rozvíjení informační, vzdělávací a metodické podpory služeb poradenství v celoživotní perspektivě. Internet je vnímán jako efektivní prostředek informační podpory kariérového poradenství a měl by být maximálně využíván.

Informační platforma kariérového poradenství využívá osvědčených funkčních krajských forem komunikace (propojení s krajskými portály Zkola.cz) a nevytváří duplicity. Umožňuje sjednocení uživatelských účtů, jednoduchou orientaci v databázích, unikátní propojení světa školství se světem práce prostřednictvím nástroje Profesní cesty ve Zlínském kraji či dotazníku profesních zájmů v herní formě a dalších funkcionalit.

Pokud máte dítě ve školním věku, pracujete jako kariérový poradce, poradkyně nebo vás jen zajímá oblast kariéry, vzdělávání a školství Zlínského kraje, navštivte portál Průvodce kariérou.