Vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě

31. leden 2023
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Autor/ka článku: Michaela Türková, regionální manažerka DofE
Vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě

Dovolte nám představit a nabídnout vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě, který vytvořila a spustila v září 2022 organizace DofE s podporou UNICEF a MŠMT.

Program je určený pro žáky středních i základních škol, a také pro děti a mládež z DDŠ, DDM, SVČ a NZDM. Cílovými skupinami pro buddy program jsou děti a mládež z Ukrajiny, s OMJ, nováčci v kolektivu, děti a mládež se speciálními potřebami / v akutní tíživé životní situaci / s psychickými problémy nebo držící se dlouhodobě mimo kolektiv vrstevníků. 

Buddy program je postaven na vzájemné hlubší spolupráci žáka se znevýhodněním s jeho vrstevníkem. Společně dlouhodobě pracují na malém projektu dle jejich výběru pod dohledem proškoleného mentora a prohlubují tak přátelství a rozvíjí své silné stránky. Buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě vychází z principů DofE, který je ověřen 60 lety praxe.

Program je opřen o propracovanou metodiku pro mentory i pro děti a mládež a slouží jako jednoduše adaptovatelný nástroj prevence šikany a outsiderství. Trvá 3 měsíce a většina aktivit je na buddy dvojici, která pracuje podle návodné metodiky. S mentorem probíhá reflexe jejich spolupráce.

Nyní máme první absolventy, kteří ukazují pozitivní dopady. Jako příklad dobré praxe uvádíme reportáž ze Střední školy polytechnické Kyjov.

Jak zapojit vaši organizaci nebo školu?

Prvním krokem pro vstup do projektu je absolvování školení pro mentory, po kterém se můžete rozhodnout, zda chcete buddy program realizovat či nikoliv. Školení k programu je zdarma a nezávazné. Mentorem se může stát pedagog, výchovný poradce, školní psycholog či metodik prevence. Zapojeným mentorům dále nabízíme pravidelné konzultace s metodičkou programu a profesionální supervizi s terapeuty Člověka v tísni.

Termíny a přihlašování na školení jsou k dispozici na webu DofE.cz. 

V případě dalších dotazů ohledně projektu se můžete přímo obrátit na metodičku.
tereza.vlckova@dofe.cz , telefon:  +420 771 262 477