Video soutěž “Film4Energy Challenge”

24. leden 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Cenková
Video soutěž “Film4Energy Challenge”

Evropská komise vyhlásila v říjnu 2021 soutěž „Film4Energy Challenge“, kterou vyzývá studentky a studenty ve věku 12–15 let z celé Evropské unie (EU), aby vytvořili krátká videa o důležitosti energetické účinnosti a výhodách úspory energie pro jejich školu, obec nebo město.

Mladí studenti již vědí hodně o energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Mají moc inspirovat ostatní ke snížení spotřeby energie a mohou úspěšně propagovat ekologické a ekonomické výhody úspor energie v celé EU.

Cílem je, aby videa měla pozitivní vzdělávací dopad na studenty a zároveň byla přínosem pro jejich učitele, rodiny a místní komunity.

Možnost přihlášení do soutěže je do 31. března 2022. Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutěže.