Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2023

25. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj
Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2023

Krajská hosporářská komora Zlínského kraje ve  spolupráci se Zlínským krajem pořádá Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně 2023.

Akce se uskuteční 1. listopadu 2023 od 9:00 do 19:00 hodin v prostorách Kongresového centra ve Zlíně.

Tato akce má žákům základních škol a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi. Zúčastní se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

 

Veletrh je organizován v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.