Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023

19. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023

Okresní hospodářská komora Kroměříž pořádá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu a rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023.

Akce se uskuteční 3. října 2023 od 9:00 do 18:00 v prostorách Domu kultury. 

Tato informační akce má žákům posledních ročníků ZŠ a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi. Zúčastní se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

Vaše dotazy zodpoví Jaroslava Nováková, řešitel odborných aktivit IKAP, ohkkm@ohkkm.cz, mob. 724 613 011

Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně se uskuteční 1. listopadu 2023 v Kongresovém centru Zlín.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.