Vědecký tábor v Experimentariu byl věnován významným osobnostem a jejich objevům

13. srpen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Vědecký tábor v Experimentariu byl věnován významným osobnostem a jejich objevům

Střední průmyslová škola Otrokovice tento týden uspořádala příměstský vědecký tábor v místním Experimentariu. Bohatý a vědecky založený program zabavil děti v době prázdnin a zároveň přispěl k rozvoji jejich vědeckého poznání světa kolem nás.

„Na nadšených tvářích malých badatelů vidím, že tábor má smysl a věřím, že zapálení pro poznávání a objevování světa jim vydrží až do dospělosti. Jsem ráda, že v našem kraji máme inovativní školy a pedagogy, kteří vytvářejí zajímavé vzdělávací programy využívající poznatků z různých vědních oborů,“ sdělila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, která se připojila k části úterního programu.

Tábor se uskutečnil od 9. do 13. srpna. Třicítka dětí ve věku 6-14 let se celý týden věnovala zábavné fyzice, matematice či biologii. Děti byly rozděleny do tří vědeckých skupin. Každou skupinu vedl zkušený lektor volnočasových aktivit a jeho asistent. Společně se seznámili s moderní technikou, jakou je termokamera, elektronový mikroskop, videokamera, digitální mikroskop, lasery, 3D kino, virtuální realita. Děti se vyzkoušely oblíbené stavebnice Duplo a Merkur a na vlastní kůži zažily další programy vzdělávání v oblasti polytechnických disciplín.  Ve čtvrtek vyjeli účastníci na společný výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, kde navštívili planetárium a všechny expozice vědeckotechnického parku. Večer se byl pro děti připraven program v Experimentariu s opékáním špekáčků a noc s bílou paní a černým pánem.

„Cílem tábora bylo podpořit zájem jeho účastníků o vědu. Žáci se aktivně zapojili do her a soutěží souvisejících s jednotlivými vědci a jejich objevy. Program byl věnován významným osobnostem vědy (např. Edison, Wichterle, Tesla) a jejich objevům v jednotlivých oborech spojeným s praktickou činností v učebnách a laboratořích. Je skvělé, že jsme jej mohli rodičům nabídnout zdarma díky krajskému projektu IKAP II. Další termín je plánován na rok 2023,“ doplnil koordinátor projektových aktivit Otakar Pancner.

Příměstský tábor byl realizován v rámci projektu  Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.