Ve Zlínském kraji přibývá žáků, kteří hned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat

8. říjen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Ve Zlínském kraji přibývá žáků, kteří hned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat

Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v Kongresovém centru ve Zlíně, zde proběhlo také fórum Škola pro firmu – firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. 

„Nespokojenost s tím, že se školství odtrhává od reality, začíná být čím dál tím větší a na politické scéně kulminuje diskuse, co s tím. Ve Zlínském kraji víme, že pro budoucnost už nebude stačit to, že se někdo něčím vyučí, nebo absolvuje školu a s tím vydrží celý život. Absolventi našich škol musí získat jednu zásadní dovednost, a sice umět se učit novým věcem. A zde už neobstojí tradiční vzdělávání, na které jsme zvyklí, ale potřebujeme mnohem větší spolupráci s firmami a návrat k baťovské tradici v duálním vzdělávání, protože tempu, které nyní nastupuje: především průmysl 4.0 a další věci, nemohou naplno žádné tradiční školy stačit. Přes vysokou kvalitu krajského školství, za kterou chci poděkovat všem učitelům, teď potřebujeme co nejtěsnější spolupráci s firmami,” řekl radní Petr Gazdík.

Výzkum profesní orientace žákyň a žáků středních škol 

O tom, že svět škol a svět firem se rozchází, svědčí průzkum, který ve Zlínském kraji (i v dalších několika krajích České republiky) provádí společnost Trexima. Ta začala ve školním roce 2014/2015 ve spolupráci se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati realizovat průzkum u žáků posledních ročníků maturitních nebo učebních oborů. Od té doby průzkum běží kontinuálně, je tedy vidět vývoj ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Ve Zlínském kraji se do výzkumu zapojilo 9 145 respondentů z 66 středních škol, tudíž je pokryta drtivá většina možných respondentů.

Výsledky výzkumu prezentoval David Dušánek ze společnosti Trexima. Zatímco ve školním roce 2014/15 pouze 15 procent všech žáků posledních ročníků říkalo, že chtějí rovnou nastoupit do práce, v posledním šetření bylo toto číslo více než dvojnásobné. Roste zájem o nástup přímo do práce, případně o kombinaci práce a studia. Nárůst je během let kontinuální a je to lehce patrné i u žáků gymnázií, kde 4 procenta už chtějí rovnou po maturitě nastoupit do práce. Ve Zlínském kraji pouze 24 procent žáků uvažuje o tom, že by začali s podnikáním, na rozdíl od ostatních 4 krajů včetně Prahy, kde je to 29 procent.

Je zajímavé, že existuje určité procento lidí, kteří vůbec pracovat nechtějí. Tři procenta z dotázaných mladých lidí to v průzkumech přiznávají pravidelně. A tři procenta je také aktuální míra nezaměstnanosti. Už zde je tedy vidět potenciální nezaměstnané.

Očekávaný výdělek a priority v zaměstnání

Očekávaný výdělek je ve Zlínském kraji nižší, než v sousedních krajích. Pravidelně vychází, že dívky mají očekávání o 20-25 procent nižší, než chlapci. Už tady se rodí určité disproporce ve mzdách. “Ptali jsme se našich respondentů, co by je přesvědčilo, aby šli ke konkrétnímu zaměstnavateli: pro gymnazisty je absolutně nejdůležitější sladění práce a osobního života, až na třetím místě uvádějí výdělek. U odborných maturitních oborů je velmi důležitý výdělek a kariérní růst. Vysoký výdělek je nejvíce akcentován žáky učebních oborů. Žáci také měli možnost hodnotit své školy a průměrná známka je 2,25. Většinou jim vadí přístup učitelů, nedostatečná příprava na praxi a zastaralé technické vybavení,” shrnul výsledky průzkumu David Dušánek.

Fórum Škola pro firmu – firma pro školu nabídla kromě dalších přednášek dvě panelové diskuse na témata: oborová struktura středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji a zavádění prvků duálního vzdělávání.

Zatímco v Malém sále zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Ministerstva školství, firem i jednotlivých škol diskutovali o problémech, silných stránkách i rezervách regionálního školství z hlediska potřeb zaměstnavatelů, ve Velkém sále i ve foyer Kongresového centra se prezentovaly školy a zaměstnavatelé, čehož velkou měrou využili žáci 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a učitelé, pro něž je otázka volby povolání v této době velmi aktuální. Mezi vystavovateli se také představilo nově vzniklé Centrum kariérového poradenství nabízející služby a poradenství školním kariérovým poradcům.

Veletrh práce a vzdělávání a Centrum kariérového poradenství jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu je realizováno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

(článek byl redakčně krácen a upraven)