Ve Vsetíně jsme vyzpovídali kolumbijského pěstitele kávy

9. listopad 2022
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
Ve Vsetíně jsme vyzpovídali kolumbijského pěstitele kávy

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní doby. Více než polovina Čechů pije denně dva až tři šálky kávy. Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Lidé stojící za naším šálkem kávy se potýkají především s nízkými výkupními cenami, rostoucími náklady na její pěstování a nejistotou dobré sklizně. Tu ještě zesilují dopady klimatické změny.

Každodenní život pěstitele i globální problémy, s nimiž se musí potýkat, aniž by na jejich vznik měl nějaký vliv, přiblížil více než stovce žáků a studentů vsetínských fairtradových škol  Bladimir Pacheco Quinto z kmene Arhuaco, majitel rodinné farmy v kolumbijském pohoří Sierra Nevada de Santa Marta.  Zázemí pro besedu poskytla Střední škola KOSTKA, pozvání přijaly i ZŠ z Rožnova a Valašských Klobouk. Odpolední besedu pro veřejnost i s voňavou fairtradovou kávou připravila Líska ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou.

Vsetín jako jedno ze 14 českých fairtradových měst podporuje Fairtrade dlouhodobě a má na svém území hned čtyři Fairtradové školy – ZŠ Rokytnice, ZŠ Sychrov, ZŠ Ohrada a SŠ Kostka!

Další informace o fairtradových městech a školách najdete na webu www.fairtrade.cz.

„Díky příběhům pěstitelů z Kolumbie můžeme nahlédnout do života lidí, se kterými se běžně nesetkáme, ale většina z nás se s nimi nepřímo spojuje každé ráno. Náš šálek kávy může mít různé dopady na životy pěstitelů. Ti po dlouhá desetiletí čelí cenové krizi a v posledních letech také zesilujícím dopadům klimatické změny,“ vysvětluje Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která akci koordinuje.

Významnou pomocí pro pěstitele kávy, kakaa a dalších fairtradových produktů je zapojení do družstevního systému Fairtrade, což zvolil i Bladimir Pacheco. Východisko z tíživé situace s pěstováním kávy nakonec i s pomocí družstva našel v rozšířeném zaměření: „Před přibližně sedmi až osmi lety jsem vstoupil do kávového družstva ASOSEYNEKUN. V rámci družstva jsme hledali nějakou vizi, alternativní produkt, a objevili jsme cukrovou třtinu. A protože se tu sdružují naše vlastní rodiny, hledali jsme také způsob, jak zlepšit životní prostředí, systém života i ekonomii. Chceme, aby naše děti mohly šťastně růst a studovat,” svěřil se nám Bladimir, otec tří dětí, které studují a starají se o rodinné hospodářství.

Jeho touhu doplňuje i heslo zvěčněné na pamětní desce k založení družstevní školy, postavené z fairtradového příspěvku: “Ušlechtilé úmysly, jednota a vytrvalost – to jsou základy k překonání obtíží. Káva a přátelství spoluvytvářejí lepší svět.”  FAIRTRADE je malá známka, ale dělá velké věci!

Kávovník vyžaduje specifické podmínky pro svůj růst a změna klimatu ve formě nárůstu průměrných ročních teplot a zničujících dešťů mu velmi škodí. Klima se mění rychleji, než jaká je schopnost rostliny se přizpůsobit. Vyšší teploty a zničující deště vedou ke snížení produkce, šíření škůdců nebo plísňových onemocnění. Dle studie vědců z Curyšské univerzity aplikovaných věd dojde do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy v Brazílii, Indonésii, Vietnamu a Kolumbii přibližně o polovinu.

Pro pěstitele arabiky to znamená nutnost rychle se na nové podmínky adaptovat. Vysazují stromy a využívají pěstování v zastínění, mulčování, efektivněji využívají vodu – třeba tu dešťovou k zavlažování, sami si vytváří kompost pro ekologické hnojení, volí odolnější odrůdy kávovníků nebo využívají biologickou ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům.

Organizace Fairtrade Česko a Slovensko v České republice šíří myšlenky spravedlivého obchodu s potravinami z Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Návštěva kolumbijského pěstitele je jednou z vrcholných akcí tohoto roku. Bladimir Pacheco Quinto promluvil na Národní fairtradové konferenci v Praze ve čtvrtek 3. listopadu. Následně procestoval zemi se zastávkami v Mostě, Hradci Králové, Litomyšli a Vsetíně, tedy městech, kde je větší množství aktivních Fairtradových škol.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Více na www.fairtrade.cz.

Tato zpráva byla vydána s finanční podporou Evropské unie. Za obsah textu je výhradně odpovědná organizace Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. a nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie.

 

 

 

 

Kontakt pro další informace:
Jan Jícha – koordinátor akce a tlumočník, tel. +420 608 617 096
Iva Koutná – Líska, z.s., 605 806 840