Válka na Ukrajině: Podpora a užitečné materiály pro pedagogy

28. únor 2022
Výchova demokratického občana
Autor/ka článku: Vzdělávací programy Člověk v tísni
Válka na Ukrajině: Podpora a užitečné materiály pro pedagogy

Společnost Člověk v tísni připravuje a průběžně doplňuje odkazy na materiály, metodickou i obsahovou podporu pro učitelky a učitele všech stupňů škol, kteří při výuce narazí na aktuální témata válečného konfliktu na Ukrajině. Stále také vypisují mimořádné termíny krizové supervize pro učitele, zaměřené na práci s žáky v souvislosti s děním na Ukrajině, včetně emoční podpory.

Člověk v tísni poskytuje vzdělávací a informační servis školám po celé ČR. Chceme vyjádřit solidaritu s oběťmi ruské invaze a zároveň pedagogům, studentům a žákům poskytnout podporu při reflexi krizové situace. Věříme, že se Česká republika dokáže dobře postarat o budoucí uprchlíky z Ukrajiny, včetně zapojení cizojazyčných dětí do školních kolektivů. Myslíme na děti z Ukrajiny a Ruska ve školách v  ČR a na to, aby nedocházelo ke zhoršování vztahů mezi vrstevníky. Budeme nadále nabízet podporu školám v tom, aby uměly dobře připravovat děti na život v demokracii, kriticky myslet a komunikovat a jednat s respektem.

Veškeré odkazy na články, videa, příručky i online supervize najdete na webu Člověk v tísni.