V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii

17. leden 2022
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut
V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii

Metodická příručka přináší učitelkám a učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy. V teoretické části poukazuje na specifika poezie a jejího využití ve výuce, odhaluje obtíže, se kterými se učitelé setkávají, a ukazuje možná řešení. V praktické části příručka nabízí 25 čtenářských lekcí rozdělených do pěti tematických celků.

Umělecká literatura, a zvláště poezie, pracuje se specifickým jazykem, v němž se snoubí zkratkovitost a obraznost. Setkávání s poezií a jejím pojímáním jazyka má v sobě potenciál rozvíjet komunikační dovednosti žáků, rozšiřovat jejich slovní zásobu, usnadňovat recepci uměleckého textu, učit se rozumět emocím a myšlenkám skrytým v textu.

Metodická příručka vyplňuje určité vakuum v oblasti podpory učitelů právě při práci s poezií. Jejím cílem je posoudit možnosti a úskalí práce s básnickými texty ve výuce a zároveň navrhnout sadu čtenářských lekcí, které lze primárně využít ve výuce na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Některé lekce mohou najít uplatnění i na 1. stupni základní školy, případně ve školách středních.

Příručka je ke stažení níže.