V Otrokovicích se sešli mladí ekologové

28. únor 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
V Otrokovicích se sešli mladí ekologové

V pátek 25. února se na půdě Střední průmyslové školy Otrokovice konala krajská konference Enersol 2022 spojená se soutěží žákovských projektů. Projekt Enersol je v České republice realizován devatenáctým rokem s cílem podpořit vzdělávání žáků a pedagogů středních škol na témata obnovitelných zdrojů energie, snižování uhlíkové stopy a hospodaření s vodou a odpady.

Ve Zlínském kraji zajišťuje realizaci projektu již šestnáct let Střední průmyslová škola Otrokovice. Projekt Enersol dlouhodobě podporují představitelé Zlínského kraje – a není tomu jinak ani v letošním roce, kdy nad jeho aktivitami převzala záštitu radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

Součástí projektu je i soutěž, jejímž smyslem je seznámit žáky s danou problematikou, naučit je prosadit svou myšlenku, vyjádřit a obhájit vlastní názor před veřejností. Žáci si volí téma práce nejčastěji podle zaměření oboru, který studují, nebo který je jim z nějakého jiného důvodu blízký. Mezi nejčastěji zpracovávaná témata ve Zlínském kraji se objevují práce na téma snižování uhlíkové stopy u automobilů, ekologické bydlení v souvislosti s úsporami v nákladech na vytápění budov či pěstování energetických plodin.

Do devatenáctého ročníku soutěže se zapojilo sedm střední škol, jejichž žáci zpracovali dvaatřicet prací. Na krajské konferenci pak bylo čtrnáct nejlepších prezentováno. „Těší mě, že Zlínský kraj je z pohledu hodnocení počtu zpracovaných projektů a jejich kvality dlouhodobě hodnocen jako nadprůměrný. Z toho je patrné, že ekologická témata nejsou našim mladým lhostejná“ uvedl Libor Basel, ředitel SPŠ Otrokovice.

Odborná porota po těžkém rozhodování vybrala sedm prací, které budou v březnu reprezentovat Zlínský kraj na celostátní konferenci v Třebíči. Vítězem kategorie Enersol a praxe se stala práce žáků SPŠ Otrokovice Pavla Ilčíka a Aleše Šenkára Biodegradabilní polymery zabývající se rozkladem výsadbových květníků v zemině. V kategorii Enersol a inovace nejvíce zaujala porotu práce Rekuperace = zdravé a úsporné bydlení Petra Makového ze SPŠS Valašské Meziříčí a Vendula Pochylová ze SŠPHZ Uherské Hradiště obsadila se svým téměř šestikilovým dortem první místo v kategorii Enersol a popularizace. Z celostátního kola bude vybrána jedna vítězná práce za každý kraj, a ta pak bude prezentována na mezinárodní konferenci pořádané SPŠ Otrokovice v dubnu na Otrokovické Besedě.

Ze středních škol Zlínského kraj se do soutěže žákovských projektů v letošním ročníku zapojily tyto školy:

 • Střední průmyslová škola Otrokovice
 • Střední škola – Centrum odborné přípravy technická Kroměříž
 • Obchodní akademie Kroměříž
 • Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
 • Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
 • Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
 • Střední průmyslová škola Stavební Valašské Meziříčí

Složení reprezentačního družstva Zlínského kraje pro celostátní konferenci Enersol 2022 v Třebíči:

Enerosol a praxe:

 1. Biodegradabilní polymery – Pavel Ilčík a Aleš Šenkár, SPŠ Otrokovice
 2. Geotermální elektrárny – Michal Macháň, OA Kroměříž
 3. Zateplení domu pomocí slámy – Nela Mudráková, SPŠ Otrokovice
 4. Energetická nezávislost budovy – Martin Slačálek a Natálie Poláchová, SPŠ Otrokovice

Enersol a inovace:

 1. Rekuperace = zdravé a úsporné bydlení – Petr Makový SPŠS Valašské Meziříčí
 2. Autonomní skleník – Václav Tepera a Tomi Šimek, SŠ-COPT Kroměříž

Enersol a popularizace

 1. Ekodort pro krajskou konferenci Enersol – Vendula Pochylová, SŠPHZ Uherské Hradiště