V České republice roste míra předčasných odchodů ze vzdělávání

23. srpen 2021
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
V České republice roste míra předčasných odchodů ze vzdělávání

Podíl mladých lidí, kteří předčasně ukončují školní docházku, se v Evropské unii za posledních 10 let trvale snižuje (z 13,8 % v roce 2010 na 9,9 % v roce 2020). Česká republika nicméně patří mezi země, které naopak vykazují růst podílu mladých lidí s předčasně ukončeným vzdělávání a v kontrastu k většině členských států u nás opouštějí školu častěji dívky.

Evropský statistický úřad (Eurostat) publikoval výsledky šetření předčasných odchodů ze vzdělávání a odborné přípravy v členských státech Evropské unie za rok 2020. Ve srovnání s rokem 2010 téměř všechny členské státy EU uvedly v roce 2020 menší podíl osob, které předčasně opouštějí vzdělávání a odbornou přípravu, s výjimkou České republiky (nárůst o 2,7 %), Slovenska, Maďarska, Švédska, Lucemburska a Bulharska.

Země s nejnižší mírou předčasných odchodů

  • Chorvatsko (2,2 %)
  • Řecko (3,8 %)
  • Slovinsko (4,1 %)
  • Irsko (5,0 %)
  • Polsko (5,4 %)

Země s nejvyšší mírou předčasných odchodů

  • Malta (16,7 %)
  • Španělsko (16,0 %)
  • Rumunsko (15,6 %)
  • Itálie (13,1 %)
  • Bulharsko (12,8 %)

V roce 2020 opustilo v zemích EU vzdělávání a odbornou přípravu více mladých mužů než žen – 11,8 % mužů ve srovnání s 8,0 % žen. V České republice je však trend opačný, školu zde předčasně ukončilo o 2,6 % více dívek než chlapců.

Pokud jde o oblasti, ve kterých dochází k větší míře předčasných odchodů, Česká republika kopíruje trend většiny členských zemí, a sice že v malých městech a na vesnicích jsou předčasné odchody častější než ve městech větších.

Následující graf zobrazuje míru předčasných odchodů ze vzdělávání v členských státech EU v roce 2020.

Graf v číslech

Chorvatsko 2,2 %

Řecko 3,8 %

Slovinsko 4,1 %

Irsko 5,0 %

Polsko 5,4 %

Litva 5,6 %

Nizozemsko 7,0 %

Lotyšsko 7,2 %

Estonsko 7,5 %

Česká republika 7,6 %

Slovensko 7,6 %

Švédsko 7,7 %

Francie 8,0 %

Belgie 8,1 %

Rakousko 8,1 %

Lucembursko 8,2 %

Finsko 8,2 %

Portugalsko 8,9 %

Dánsko 9,3 %

Německo 10,1 %

Kypr 11,5 %

Maďarsko 12,1 %

Bulharsko 12,8 %

Itálie 13,1 %

Rumunsko 15,6 %

Malta 16,7 %

Španělsko 16,0 %

Rumunsko 15,6 %

Itálie 13,1 %

Bulharsko 12,8 %

Švýcarsko 4,0 %

Norsko 9,9 %

Island 14, 8 %

Eurostat definuje ukazatel míry předčasných odchodů ze vzdělávání a odborné přípravy jako procento populace ve věku 18–24 let s nejvýše nižším sekundárním vzděláním, která během čtyř týdnů před průzkumem neabsolvovala další (formální ani neformální) vzdělávání nebo odbornou přípravu.

Zdroj: Early leavers from education and training, Eurostat