Úvodní setkání pedagogů speciálních škol

23. květen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Úvodní setkání pedagogů speciálních škol

Srdečně Vás zveme na 1. setkání sekce Speciálních škol zřízených dle § 16 odst. 9., které proběhne ve Zlíně v pondělí 6. června 2022 od 14 hodin. Úvodní setkání je určeno zejména pro vedoucí pracovníky, učitele, asistenty pedagoga ze speciálních škol ve Zlínském kraji, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky s mentálním postižením.

PROGRAM

Zahájení a úvod
Ing. Andrea Vorlová, metodička projektu IKAP II, Mgr. Soňa Lekešová, vedoucí sekce škol zřízených dle §16 odst. 9 (speciální školy), Mgr. Iva Suchoňová

Poznatky z uskutečňování reformy vzdělávání žáků se SVP v ČR
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci

Vzdělávání žáků s postižením na školách zřízených dle § 16 odst. 9.
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín

Sdílení zkušeností a náměty pro vzdělávání pedagogů ze speciálních škol ve Zlínském kraji

Bližší informace k setkání je součástí přílohy Pozvánka

Svou účast potvrďte, prosím, do  29. května 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.