Úpravy závazných ukazatelů leden až březen 2021

16. březen 2021
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Úpravy závazných ukazatelů leden až březen 2021

V souladu se směrnicí MŠMT č.j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, čl. VII, byly do závazných ukazatelů rozepsány prostředky na podpůrná opatření. Jejich přehled podle jednotlivých škol najdete v přílohách.

V úpravě k 15. 3. 2021 byly do závazných ukazatelů zahrnuty také účelové prostředky – podrobnější informace naleznete v poslední příloze.