Úprava závazných ukazatelů

13. březen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů

V souladu se směrnicí MŠMT č. j. MSMT-32965/2019, čl. VII, byly rozepsány do rozpočtů škol a školských zařízení finanční prostředky na podpůrná opatření za měsíce leden (v úpravě ke 20.2.2020) a únor (v úpravě ke 13.3.2020).

Podrobné informace uvedeny v přílohách.