Úprava závazných ukazatelů na přímé vzdělávací výdaje k 23. 4. 2021

19. duben 2021
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů na přímé vzdělávací výdaje k 23. 4. 2021

Hlavním bodem této úpravy je rozpis rozpočtu na přímé vzdělávací výdaje do závazných ukazatelů.

Dále jsou zde zahrnuta podpůrná opatření za měsíc březen, aktuální účelové dotace, kladně vyřízené individuální žádosti a výsledky dohodovacích jednání.

Žádosti o proplacení řádné dovolené při mateřské dovolené byly vyřízeny zálohově ve výši 50 % (zaokrouhleně na tis. Kč nahoru) s tím, že zbývající částka bude doplacena v závěru roku v závislosti na disponibilních zdrojích.

Podrobné informace naleznete v přílohách