Úprava závazných ukazatelů ke 20. 10. 2020

29. říjen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů ke 20. 10. 2020

Další úprava závazných ukazatelů byla provedena ke 20. říjnu. Jejím předmětem byly zejména kladně vyřízené individuální žádosti, přesuny mezi mzdovými limity, prostředky na podpůrná opatření vykázaná v měsíci září, účelově přidělené prostředky.

Žádosti o přesuny z platů do přímých ONIV z důvodu velké nemocnosti budou do závazných ukazatelů zahrnuty v některé z dalších úprav poté, co nám takto upraví celkové závazné ukazatele MŠMT.