Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019

10. leden 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019

Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019 obsahuje aktuálně přidělené účelové dotace, drobné úpravy v limitu zaměstnanců a v ojedinělých případech přesuny mezi mzdovými ukazateli, pokud se našly organizace ke spárování požadavků.

Přímé vzdělávací výdaje k 31.12.19-obec.xlsx

Přímé vzdělávací výdaje k 31.12.19-kraj.xlsx

Účelové dotace k 31.12.19-kraj.xlsx