Úprava závazných ukazatelů k 30. 9. 2021

8. říjen 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Alžběta Kaňovská
Úprava závazných ukazatelů k 30. 9. 2021

Hlavním předmětem úpravy závazných ukazatelů k 30.9.2021 je zohlednění významných změn v organizaci škol v souvislosti se zahájením nového školního roku v souladu se Směrnicí MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, č.j.: MSMT-14281/2018 v platném znění.

Hranici pro významnou změnu jsme stanovili pro období září až prosinec ve výši 0,5 % celkového objemu mzdových prostředků přidělených organizaci v posledních závazných ukazatelích nebo 0,4 úvazku zaměstnance.

Součástí této úpravy jsou i účelové dotace a individuální úpravy.