Úprava závazných ukazatelů k 23. 8. 2021

25. srpen 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Alžběta Kaňovská
Úprava závazných ukazatelů k 23. 8. 2021

Hlavním předmětem úpravy v závazných ukazatelích k 23. 8. 2021 je zahrnutí dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021 pro účely podpory návratu žáků do škol od září 2021 (primárně na doučování žáků).

Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí těchto prostředků jsou stanoveny materiálem „Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021“, č. j. MSMT-14025/2021-2, který je zveřejněný ve Věstníku MŠMT 04/2021 (https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-04-2021).

Dále byly součástí úpravy prostředky na maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu, kladně vyřízené žádosti, podpůrná opatření za měsíc červenec a aktuálně poskytnuté další účelové dotace.

Podrobnější informace naleznete v přílohách.