Úprava závazných ukazatelů k 13.10. 2021

13. říjen 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Alžběta Kaňovská
Úprava závazných ukazatelů k 13.10. 2021

Hlavní náplní úpravy závazných ukazatelů k 13. říjnu je zahrnutí podpůrných opatření, kladně vyřízené individuální žádosti a účelové dotace.