Úprava závazných ukazatelů k 10. 12. 2021

14. prosinec 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů k 10. 12. 2021

Tato úprava v sobě zahrnuje finanční prostředky na podpůrná opatření vykázaná v listopadu, aktuální účelové dotace a část požadovaných přesunů mezi mzdovými ukazateli a přesuny do ONIV.

Nebyly provedeny všechny požadované přesuny mezi závaznými ukazateli, další část přesunů bude provedena v následující úpravě ke 20. 12. poté, co obdržíme námi požadovanou úpravu z MŠMT.