UNICEF a DofE podpoří mladé lidi z Ukrajiny

28. září 2022
Pedagogové
Autor/ka článku: Nikola Zamcová
UNICEF a DofE podpoří mladé lidi z Ukrajiny

UNICEF a Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) se spojily, aby umožnily mladým lidem podpořit své vrstevníky z válkou zasažené Ukrajiny. Tým těchto organizací z Česka, Slovenska, Rumunska a Velké Británie vytvořil tzv. buddy program Stand by Me/Stojím při Tobě, jenž v Česku získal záštitu MZV a MŠMT, a který má ambici v budoucnu podpořit další znevýhodněné skupiny mladých lidí.

Ruská invaze na Ukrajinu donutila podle OSN více než 1,5 milionu dětí a mladých lidí opustit své domovy. Tito lidé hledají v nových zemích bezpečí a své místo k životu. Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) proto 27. září spouští v rámci svého Sociálního fondu a za podpory Nadace České spořitelny a Nadačního fondu ŠKODA AUTO projekt „Stojím při Tobě“. Jeho hlavní prioritou je, aby byl každý mladý Ukrajinec nebo Ukrajinka během svého pobytu v nové zemi podpořen/a mladým člověkem z Česka, Slovenska nebo Rumunska.

Program DofE v České republice působí ve více než 300 školách, dalších 300 je na Slovensku a v Rumunsku. V těchto zemích spolupracuje s téměř 3 000 učiteli a pracovníky s mládeží a má ročně více než 10 000 účastníků ve věku 14-24 let. Tato síť škol, učitelů, dobrovolníků a mladých lidí od začátku války pracuje na tom, aby podpořila děti a mladé lidi z Ukrajiny, usnadnila jim komunikaci a zásadně zmírnila dopad války na ně, včetně pomoci s jejich dlouhodobou integrací do škol a komunit.

„Každý mladý Ukrajinec či Ukrajinka musí být podpořen, aby mohl pokračovat ve svých studiích a mohl se připravovat na práci a budoucí život, ať již na Ukrajině nebo v jiných zemích. Naším cílem je proto mobilizovat dostatečné zdroje, aby nikdo nezůstal stát stranou,“ uvedl k projektu Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE v České republice.

V rámci projektu projdou vybraní učitelé školením a získají metodickou přípravu k tomu, aby propojili ukrajinské studenty ve věku 14-24 let s českými, rumunskými nebo slovenskými účastníky programu DofE. Mladí lidé z těchto zemí se stanou průvodci a patrony jednoho nebo dvou ukrajinských vrstevníků, a splní si tak dobrovolnickou část programu DofE. Společně mohou realizovat aktivity v rámci programu DofE, stanovit si cíle v pohybu, dovednosti i dobrovolnictví, a nakonec spolu absolvovat dobrodružnou expedici v přírodě, kde se budou učit týmovosti a navazovat nová přátelství.

Vzhledem k propracované metodice a komplexnímu schématu projektu využitelnému nejen pro děti z Ukrajiny, ale také pro sociálně znevýhodněné mladé lidi, získal projekt záštitu MZV i MŠMT. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš na adresu programu DofE řekl: „Aktivity programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu již téměř 70 let zapojují děti a mládež po celém světě do různých aktivit s cílem nejen rozvíjet jejich dovednosti, ale také posílit mezilidské vztahy. Program má i obrovský sociální rozměr, protože umožňuje mladým lidem získávat zkušenosti v oblasti dobrovolnictví, což považuji za velice záslužné, důležité a především užitečné. Jsem proto velmi rád, že ministerstvo školství může tento významný program podpořit, a to obzvlášť v letošním roce, na který připadá Evropský rok mládeže.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE) je prestižním vzdělávacím programem, který ročně plní 1,3 milionu mladých lidí z více než 130 zemí světa.

  • Program má 3 úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou a může se do něj zapojit každý student nebo žák ve věku 14 až 24 let.
  • Podle zvolené úrovně pak program plní 6, 12 nebo 18 měsíců.
  • V České republice program funguje 27 let a je do něj zapojeno více než 300 základních a středních škol, dětských domovů, sportovních klubů. Do programu se zapojují mladí lidé z širokého sociálního spektra.
  • Účastníci si volí aktivity a cíle ve třech oblastech – dovednosti, pohybu, dobrovolnictví. Na zvolených cílech pak pravidelně pracují. Čtvrtou oblastí je týmová expedice v přírodě, která má vždy konkrétní účel.

Více o projektu „Stojím při Tobě“ najdete na webové stránce www.dofe.cz.

V případě zájmu o více informací o projekt prosím kontaktujte projektovou koordinátorku Naděždu Vránovou: nadezda.vranova@dofe.cz, +420 720 548 828.