Uncategorized

Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk

Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk

​Ve čtvrtek 7. listopadu se na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční motivační konference pro učitele a učitelky anglického jazyka. Akci pořádá realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje…