Ukrajinští předškoláčci si užívají her a radostí v adaptační dětské skupině na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

23. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Vítková
Ukrajinští předškoláčci si užívají her a radostí v adaptační dětské skupině na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Desítky rodin z Ukrajiny již našly útočiště v Kroměříži. Především maminky s malými dětmi získaly naději na život v bezpečí, které si pro své ratolesti přejí nejvíce. Právě jim důležitou formu pomoci od pondělí 21. března 2022 nabízí Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, v jejíž budově na ulici 1. máje 221/10 se podařilo v rekordním čase a díky přispění firem i jednotlivců vybudovat sympatické zázemí pro činnost dětské adaptační skupiny.

V prostorách, které jsou vybaveny podobně jako klasické mateřské školy, mají ukrajinské děti ve věku 3 až 6 let možnost užít si společně čas pro hraní i pestrý program připravovaný a zajišťovaný studenty pedagogické školy – oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Dětská adaptační skupina první dva týdny běží ve zkušebním provozu – každý pracovní den v čase 9.00 až 11.30 hod. Pro děti je připravena prostorná herna, místnost pro svačinky i kreativní tvoření, samozřejmostí je také vyhovující sanitární zařízení. Vlídné budoucí paní učitelky pod vedením svých pedagogů si pro rozmanitou skupinu chystají řadu činností, překvapení a zážitků. Již první dny ukázaly, že ukrajinské děti jsou bezprostřední, hravé a cítí se v nových prostorách příjemně. To dává jejich rodičům šanci zařídit si během dopoledne mnohé osobní a úřední povinnosti, mají také prostor pro hledání pracovního uplatnění apod. Kapacita adaptační skupiny pro dvacet dětí je nyní téměř zaplněna.

Od začátku měsíce dubna dojde k rozšíření provozu od 7.30 do 13.00 hod. Kromě již oblíbených svačinek budou dětem sponzorsky zajištěny také obědy.  Najde se tak více času nejen na hraní, společné tvoření a zábavu, ale i na první pokusy zvládnout základy češtiny. Procvičování českého jazyka v rámci neformálních konverzací vedených pedagogy školy by mělo být dalším benefitem i pro rodiče ukrajinských dětí.

Pedagogická škola v Kroměříži může tuto šíři služeb a péče o ukrajinské děti realizovat díky podpoře konkrétních firem a dobrovolníků i soukromých podporovatelů. Rychlou pomoc, vstřícnost při realizaci i zajištění provozu poskytli: Saker spol. s r.o., Kroměříž, zaměstnanci Continental Barum s.r.o., Otrokovice, zaměstnanci MěÚ Kroměříž, firma VACUTEC Kroměříž, Plastika a.s. Kroměříž, Kamax-Metal s.r.o. Kroměříž, prodejna Dětská obuv Leona Havlíčková, Riegrovo náměstí Kroměříž, Zahradnictví Postoupky.

Poděkování za zapůjčení vybavení patří také MŠ Žižkova Kroměříž, MŠ Mánesova Kroměříž, MŠ Kollárova Kroměříž, obci Šelešovice i manželům Fekarovým za hračky z produkce jejich firmy Tojatoy. Dobrovolnické úsilí a další podporu věnují studenti i pedagogové VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

Otevření dětské adaptační skupiny pro malé ukrajinské děti je více než jen projevem sympatií a pomoci. Současně přináší šanci se vzájemně poznávat, inspirovat a tvořit nové věci. Pro pedagogickou školu v Kroměříži tím vznikl náročný a současně krásný úkol – proměnit finanční a další podporu na to nejcennější – na upřímnou dětskou radost a příležitost otevřít předškolákům z Ukrajiny cestu k další úspěšné budoucnosti v České republice.