Ukrajinská první dáma Olena Zelenská ocenila iniciativu českých studentů

28. únor 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Tereza Škarková
Ukrajinská první dáma Olena Zelenská ocenila iniciativu českých studentů

První dáma Ukrajiny Olena Volodymyrivna Zelenská ve videu při příležitosti dvou let od eskalace války na Ukrajině podpořila dobrovolnický projekt Stojím při tobě / Stand By Me Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE) a Dětského fondu OSN (UNICEF). Cílem programu je ulehčit ukrajinským žákům jejich přechodný nebo trvalý pobyt v České republice skrze nová přátelství s českými spolužáky. 

Jedná se o příležitost setkat se s vrstevníky z místních komunit a společně objevovat a získávat nové zážitky,“ povzbudila Olena Zelenská ukrajinské studenty. “To jsou opravdoví přátelé — ti, kteří vám pomohou, když je vám těžko,” ocenila zájem českých studentů pomáhat svým ukrajinským vrstevníkům s poznáváním české kultury, osvojováním nového jazyka i začleněním do již zaběhnutých školních kolektivů. Do programu na podporu ukrajinských uprchlíků se od startu projektu v září 2022 zapojilo již více než 300 českých žáků. “Ráda bych za tento program Jeho královské Výsosti vyjádřila vděčnost,” dodala.

Tříměsíční bezplatný program Stojím při tobě / Stand By Me v současnosti realizuje 60 základních škol, středních škol a a volnočasových center po celé České republice pod vedením mládežnické organizace DofE. Ta se při tvorbě opírala nejen o bohaté zkušenosti s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou, ale také o spolupráci s etablovanými odbornými institucemi Člověk v tísni, Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, Centrum Locika nebo Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Zapojit se může kdokoliv ve věku od 12 do 24 let, a to i online.

Chtěli jsme, aby se ukrajinští studenti na školách a celkově ve své hostitelské zemi cítili dobře a bezpečně. Stojím při tobě jim nabízí příležitost najít si nové přátele a systematicky se věnovat tomu, co je baví a přináší jim radost. Dvojice kamarádů společně rozvíjí měkké dovednosti jako je práce v týmu, kreativita, komunikace, adaptabilita, vytrvalost i odhodlání,“ přibližuje koncepci projektu jeho manažerka Naděžda Vránová. „Sekundárně také podporuje jejich duševní i fyzickou pohodu a zájem nadále rozvíjet svůj potenciál,“ dodává. Kromě České republiky funguje program Stojím při tobě také na Slovensku a v Rumunsku, jeho implementaci zvažují i další země.

Už se za svou češtinu nestydím, posílilo to moje sebevědomí,“ hodnotí přínos své účasti šestnáctiletá Ivanna Betsa z Ukrajiny, která jej v minulém školním roce absolvovala společně se svým spolužákem Janem Handlířem během studia na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově. „Cítím se víc spokojeně a už méně cizí. Vím, že se zvládnu domluvit a jsem vážně šťastná, že umím nějaký cizí jazyk tak dokonale jako češtinu. Mám lepší vztah s lidmi a nové kamarády,“ doplňuje svou zkušenost.

Dva roky ničení, vysidlování, násilí, odloučení od členů rodiny a přátel, ztráta blízkých a přerušení školní docházky, zdravotnické péče i sociálních služeb vedly u ukrajinských dětí nejen k úzkostným poruchám, ale také k paralýze ve vzdělávání. Podle průzkumu společnosti PAQ Research a Sociologického ústavu Akademie věd ČR za podpory UNICEF z listopadu 2023 přetrvávají i nadále problémy s integrací ukrajinských dětí a mladistvých do českých kolektivů. Více než polovina žáků není podle rodičů ve třídách dobře začleněna, bez českých kamarádů jsou nejčastěji mladiství ve věku 15–17 let. V této věkové skupině nemá žádné české kamarády 29 % dětí.

Pro svůj přínos v oblasti hloubkové integrace a sociální citlivost získal program záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Ministerstva zahraničních věcí ČR.