Zlín 700

23. září 2022
od 10.00 - 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Zlín 700

Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna vdova Eliška Rejčka zakoupila Zlín od Fricka z Egerberka. Výstava připomíná klíčové momenty historie města a život Zlíňanů v době od 14. do 20. století.

Úvodní část výstavy představuje nejstarší období, a to od 14. do 19. století. Návštěvníci si v ní mohou prohlédnout spoustu jedinečných předmětů, jako např. faksimile kupní smlouvy z roku 1322, zapůjčené Moravským zemským archivem Brno. Dále zde budou poprvé veřejně představeny slovanské a středověké archeologické nálezy z výzkumů při stavbě Zlatého jablka a při rekonstrukci zlínského zámku. Návštěvníci se také mohou seznámit s historií archeologického výzkumu na zlínském Hradisku. Mimořádnou pozornost si určitě zaslouží poklad zlatých a stříbrných mincí z 16. a 17. století, nalezený v roce 1962 na Januštici. Tato část výstavy informuje také o majitelích Zlína a o významných městských událostech v letech 1322–1929. Vystavené obrazy připomínají nejstarší známou podobu Zlína z let 1746 a 1846.

Další část výstavy je věnována Zlínu ve 20. století. Návštěvníci se nejdříve ocitnou na tržišti z 10.–30. let 20. století, kde si mohou prohlédnout nejenom zboží, ale i výrobní nástroje nejstarších zlínských řemeslníků pekaře, kováře, bednáře, koláře, košíkáře a obuvníka.

Na tržiště navazuje část připomínající historii firmy Baťa. Kolekci dámské, pánské a dětské obuvi z let 1905–1945 a další unikátní předměty doplňují zajímavé fotografie z výroby a z baťovských oslav prvních májů.

Poté následuje část výstavy dokumentující Zlín v období první republiky, druhé světové války a 50.–90. let 20. století prostřednictvím dobových fotografií a zajímavých předmětů. Návštěvníci výstavy se mohou např. dozvědět, kde Zlíňané nakupovali, jak trávili volný čas a jak se rozvíjelo soukromé podnikání v meziválečném období. Připomenuty jsou také návštěvy prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše ve Zlíně v letech 1928 a 1936. Dále je přiblížen život Zlíňanů v období Protektorátu Čechy a Morava, bombardování Zlína s jeho následky a průběh osvobozování města. Také druhá polovina 20. století s jejími klíčovými momenty (roky 1968 a 1989) je zachycena prostřednictvím unikátních fotografií. Životní styl 60.–90. let 20. století připomínají např. vystavené oděvy, obuv, kabelky, jízdní kola a elektrospotřebiče používané ve zlínských domácnostech.

Ve výstavě jsou samozřejmě zastoupeny také předměty dokumentující propojení Zlína se světem filmu a motorismu, které vzniklo již ve 30. letech 20. století a trvá dodnes. K vidění jsou např. suvenýry z filmových festivalů a předměty připomínající režiséry Karla Zemana a Hermínu Týrlovou. Fanoušky motorismu jistě zaujme kombinéza účastníka Barum Rallye a závodní motocykl.

I závěrečná část výstavy je mimořádně zajímavá. Poprvé je zde zveřejněn výběr z deníku ženy, která žila od roku 1890, kdy se narodila, do roku 1961 v centru Zlína a v roce 1910 si začala zapisovat své postřehy o dění ve městě. Díky tomu se nám dochoval unikátní obraz Zlína první poloviny 20. století.

Ve výstavě si přijdou na své nejen dospělí, ale i děti. Výstavou je bude provázet množství interaktivních prvků, které malým badatelům přiblíží vystavené předměty, objasní historické události a provedou zajímavými místy Zlína.  Vytvořeny jsou také vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy. Po celou dobu trvání výstavy se bude konat celá řada doprovodných programů v podobě tvořivých dílen a akcí pro veřejnost.

Podrobnosti

Začátek akce

23. září 2022, od 10.00

Konec akce

12. únor 2023, do 18.00

Pořadatel

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
+420 573 032 301

Cena

Dle ceníku vstupného

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01