Ženy u Baťů

23. únor 2022
od 18.00 - Infopoint Památníku Tomáše Bati ve Zlíně
Ženy u Baťů

Památník Tomáše Bati ve Zlíně zve návštěvníky na inspirativní besedu „Ženy u Baťů“. Přednáška seznámí posluchače s principem takzvané baťovské ženy, která si byla vědoma své hodnoty. V roli řečníka vystoupí Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati. Dozvíte se třeba, jakou představu měl o ženách sám Tomáš Baťa, nebo jaké bylo postavení žen ve filozofii Baťa. Přednáška se koná ve středu 23. února od 17.00 v Infopointu Památníku Tomáše Bati. Po akci následuje slavnostní rozsvícení Baťova památníku a možnost jeho prohlídky.

Firma Baťa se začala velmi brzy věnovat výchově a vzdělávání žen. Tomáš Baťa si totiž vážil jejich postavení ve společnosti i ve firmě. Uznával ženskou energii a považoval za důležité, aby se ze společnosti nevytratila. Vnímal ženy jako výjimečné bytosti, protože svou láskou dokáží měnit dům na domov. K ženám choval patřičnou úctu – pokládal je za nositelky jemné energie, která je motivem muže pro výkon a zdrojem lásky pro děti. O ženu se tedy mělo pečovat právě proto, aby mohla plnit svou roli ve společnosti – dávat lásku. Ve firmě tak vznikaly desítky kurzů, které ženy učily zdravému sebevědomí, úctě k sobě samé a uvědomění si svého postavení.

Základní vstupné 99 Kč, snížené 49 Kč.

Rezervace míst předem (buď přes web www.pamatnikbata.eu nebo přes e-mail: pamatnikbata@zlin.eu).

Podrobnosti

Začátek akce

23. únor 2022, od 18.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

23. únor 2022, do 20.00

Pořadatel

Památník Tomáše Bati ve Zlíně
773 765 225

Cena

99 Kč

Kapacita

Typ

Vzdělávací akce

Místo konání

Infopoint Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 2734
Zlín 76001