Vladimír Vašíček (1919-2003) – Stále ve vzniku

10. září 2019
od 9.58 - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
Vladimír Vašíček (1919-2003) – Stále ve vzniku

Vladimír Vašíček je jedním z umělců, které řadíme k předním představitelům abstrakce na české výtvarné scéně druhé poloviny 20. století a kteří si svůj tvůrčí názor formovali na pozadí složité politické situace, jež bránila rozvoji vlastní umělecké identity. Pevný životní a tvůrčí postoj Vladimíra Vašíčka je o to obdivuhodnější, že se vyvíjel v poněkud limitujícím prostředí regionu, mimo hlavní kulturní centrum naší země. Navzdory překážkám generovaným dobou a místem Vašíček vytvořil dílo, které neztrácelo vazby na aktuální výtvarné dění a po vizuální i obsahové stránce dosáhlo mimořádné obsáhlosti a konzistentnosti. Zatímco autor zpočátku vycházel z konkrétních podnětů okolního světa, již na konci čtyřicátých let začal zkoumat možnosti abstraktního jazyka, aby jím po roce 1960 svou malbu zcela ovládl. Na nezávislé cestě volil rozmanitost výrazových možností, v nichž se prolínaly geometrické prvky s tvary organickými, racionální skladba s volnou traktací či impulzivním malířským gestem. Jejich prostřednictvím umělec usiloval o vyjádření obecnějších principů a obsahů, přesahujících pomíjivost lidského jedince a směřujících k vyššímu řádu světa.

V daných souvislostech byl zvolen také název stávající výstavy, který se ztotožnil s označením Vašíčkova obrazu z roku 2000 Stále ve vzniku. Název můžeme chápat jako jeden z důležitých principů autorových malířských úvah, které se dotýkají životní dynamiky, nekonečných přeměn a energetických impulsů univerza vůbec. Vašíčkova díla tak často nabývají vzhledu probíhajícího dění a působí zdáním, že jsou v neustálém pohybu, že se před zrakem právě teď uskutečňují.

Podrobnosti

Začátek akce

10. září 2019, od 9.58 - AKCE SKONČILA

Konec akce

31. říjen 2019, do 10.25

Pořadatel

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
+420 573 032 220

Cena

Účast na akci je bezplatná

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01