Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

15. červen 2022
od 10.00 - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

Jak lze propojit výtvarné umění s přírodními vědami ukazuje nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, kde se po stopách českých krajinářů vydali odborníci z Ústavu geoniky AV ČR a dalších institucí. Společně nyní v krajské galerii představují část výsledků projektu, který sleduje proměnu reálných míst z krajinomaleb a starých krajinářských fotografií z oblasti jižní Moravy a moravských Karpat. Mezi autory děl dohledávaných míst patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.

„Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové dokumenty, jako jsou krajinomalby, grafiky a fotografie,“ přiblížil výstavu její autor Petr Halas, odborník na vegetační ekologii.

„Symbolickým vstupem do oblasti je fotografický záběr na nezaměnitelné trojvrší v Chřibech, ztvárněných i v kresbách a obrazech Františka Richtera, Augusta Hauna a Aloise Kalvody. Prostřednictvím obrazů Stanislava Lolka a Joži Uprky nahlédneme do Bílých Karpat. Z rovinatého úvalu Moravy až do kopců Vizovických vrchů nás provedou obrazy Vladimíra Hrocha. Do krajiny Beskyd vstoupíme prostřednictvím děl Aloise Schneiderky, Oldřicha Zezuly a fotografií Rudolfa Jandy, s nímž z hor sestoupíme do podhorských rovin Poodří a Ostravské pánve,“ popisuje výstavu kurátorka z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Ladislava Horňáková.

Podobně zaměřená výstava jako v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, ale s regionálně odlišným záběrem proběhla také v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (2021), v Galerii Josefa Jambora v Tišnově (2021), v muzeu ve Šlapanicích (2022) a právě probíhá, popř. ještě bude uskutečněna v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU bude výstava  k vidění do 11. září. Komentovaná prohlídka s autory projektu proběhne v úterý 16. 8. v 17 hodin.

Výstava je realizována za finanční podpory Technologické agentury ČR (TL02000222), spolupracujících institucí (Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.) a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Více informací na www.galeriezlin.cz

 

 

Podrobnosti

Začátek akce

15. červen 2022, od 10.00

Konec akce

11. září 2022, do 18.00

Pořadatel

Mgr. Šárka Michalíková
733 162977

Cena

Dle platného ceníku

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01