Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

19. září 2019
od 9.56 - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

Kurátor výstavy: Mgr. Vít Jakubíček

Výstava uspořádaná k osmdesátému výročí se zaměří na kořeny Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, které můžeme sledovat až do roku 1939, kdy byla firmou Baťa ve Zlíně založena Škola umění. Již od počátku bylo cílem instituce vychovávat nejen malíře a sochaře, ale zejména návrháře a designéry, kteří by se uplatnili v oblasti průmyslového výtvarnictví, a to jak v samotném podniku Baťa, tak i v rámci celé republiky a zahraničí.

Během čtyřicátých let se zaměření Školy umění postupně vyvíjelo a zejména po druhé světové válce se vedle oborů tradičních pro umělecké a uměleckoprůmyslové školy objevily také ty, které bychom mohli nazvat typicky zlínskými, například problematika navrhování obuvi, strojů a zboží z umělých hmot, užité grafiky, reklamy, výstavnictví.

Osud baťovské Školy umění po druhé světové válce a její transformace v Uměleckoprůmyslovou školu v sobě odrážel snahu vybudovat prestižní designérské učiliště. Tehdejší ředitel František Kadlec dokázal instituci prezentovat i v zahraničí a konfrontovat tento zlínský fenomén se soudobou mezinárodní designérskou scénou. V kontextu tuzemského průmyslového výtvarnictví pak představovalo zlínské učiliště alespoň na krátkou dobu naplnění vizí, které se do té doby objevovaly pouze v teoretických statích, usilujících o reformu uměleckého školství a designu.

Výstava reflektuje historii školy od jejího založení v roce 1939, přes proces zestátnění o deset let později, kdy se stala Střední uměleckoprůmyslovou školou Zdeňka Nejedlého v Gottwaldově, až po přesun instituce do Uherského Hradiště na začátku 50. let. Prezentace je součástí širší platformy, která se v roce 2019 věnuje jak historii, tak současnému vývoji této vzdělávací instituce, na jejíž půdě získala vzdělání řada významných umělců a designérů.

Podrobnosti

Začátek akce

19. září 2019, od 9.56 - AKCE SKONČILA

Konec akce

31. říjen 2019, do 10.25

Pořadatel

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
+420 573 032 220

Cena

Účast na akci je bezplatná

Kapacita

399

Typ

Kulturní akce, Vzdělávací akce

Místo konání

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01