Rozum versus cit²

6. prosinec 2021
od 10.00 - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Rozum versus cit²

V úterý 16. listopadu od 17 hodin se v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně uskuteční vernisáž očekávané výstavy Rozum versus cit². Jedná se o pokračování výstavy ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která mapuje historii zlínského průmyslového designu a představuje toto téma netradičním a inovativním způsobem. Tentokrát se návštěvníci seznámí blíže s obdobím 1959 až a 1992. 

Podobně jako v prvním díle výstavy bude historie zlínského průmyslového designu představena také prostřednictvím nových technologií. Součástí bude speciální aplikace, díky níž návštěvníky výstavou provede virtuální kurátor a budou mít možnost pohovořit s AR „hologramem“ designéra Františka Crháka.“ Přibližuje výstavu její kurátor Vít Jakubíček.

V pořadí druhá výstava se zaměřuje na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Úvod sledovaného období se kryje se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni, které znamenalo zároveň počátek specializovaného vysokoškolského vzdělávání designérů pro spolupráci se strojírenským průmyslem v Československu. Za kulminační body, kdy se organické sochařské formy z designu vytrácely, aby byly v souvislosti s proměnami technologií nahrazeny optimálnějšími kubickými tvary, můžeme považovat významné turné designu Zdeňka Kováře a jeho žáků po Jižní Americe na počátku šedesátých let, a zejména pak mezinárodní sympozium, které se konalo v roce 1968 právě v Gottwaldově. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu.

Návštěvníci výstavu najdou v 1. podlaží 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Druhá část výstavy bude k vidění v galerii G18 Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, kterou otevře vernisáž ve středu 8. 12. v 18 hodin. Zahájení bude předcházet komentovaná prohlídka s kurátorem Vítem Jakubíčkem v Krajské galerii výtvarného umění v 17 hodin, odkud se poté zájemci přesunou do prostor univerzitní galerie.

Výstava Rozum versus cit2: Zlínský průmyslový design 1959–1992 je součástí rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059).

Další informace jsou k dispozici na www.galeriezlin.cz.

Podrobnosti

Začátek akce

6. prosinec 2021, od 10.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

27. únor 2022, do 17.00

Pořadatel

14|15 BAŤŮV INSTITUT
573 032 111

Cena

Dle ceníku vstupného

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01