Představení nové knihy Pohádky a pověsti z Držkové

5. únor 2020
od 17.00 - 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
Představení nové knihy Pohádky a pověsti z Držkové

5. února 2020 bude v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně představena znovuobjevená kniha Pohádky a pověsti z Držkové, kterou vydala na sklonku roku 2019 obec Držková vlastním nákladem.

Rukopis sepsal v roce 1940 řídící učitel Augustin Jančík, renesanční člověk se spoustou zálib a koníčků, mj. spisovatel, kronikář a sběratel lidové slovesnosti. Rodák z Radkovy Lhoty
u Bystřice pod Hostýnem v Držkové žil od roku 1926, kam nastoupil jako učitel do místní obecné školy. Kopcovitý kraj s rázovitými obyvateli Augustina okouzlil. Brzy po svém nástupu se začal věnovat amatérskému výzkumu, bádání a také práci literární. Společně se svou manželkou řídící učitelkou Františkou Jančíkovou po dobu jejich působení v Držkové nebývalou měrou povznesli kulturní život v této valašské vesničce. „Augustin Jančík miloval Zlínsko a především Držkovou, ve které dlouhá léta působil a snažil se co nejhlouběji vniknout do života místních a ve svém díle je zachytit.” přibližuje starosta obce Jan Chudárek.

Kniha Pohádky a pověsti z Držkové obsahuje celkem 19 různých pohádek a pověstí, které jsou zasazeny do konkrétních míst na katastru obce a do jejího nejbližšího okolí. Důležitou roli v přípravě vydání knihy sehrála paní doktorka Alena Prudká z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, která se postarala o jazykovou stránku knihy, korektury a sepsání ediční poznámky. Ilustrátorka Šárka Hromková pro knihu vytvořila neuvěřitelných 75 ilustrací včetně obálky a obou předsádek. V ilustracích lze snadno rozpoznat reálná místa a stavby v Držkové – starou hrušku pod Skalama, hájenku na Májové, zvonici, kapličku a další. „Velkou inspirací pro tvorbu ilustrací byla pro paní Hromkovou určitě také naučná vycházka po držkovských zajímavostech, kterou jsme společně absolvovali v létě 2019. Dědina, dřevěnice, Skály, muzeum, Košařiska jí učarovaly,“ dodává místostarosta obce Lubomír Marušák.

Kniha byla vytištěna v rodinné tiskárně Lelka v Dolních Bojanovicích, stejně jako v roce 2015 unikátní publikace o lidských osudech a životě v Držkové Valašská dědina Držková od Františky Jančíkové s ilustracemi Augustina Jančíka. Rovněž o její vydání se zasloužila obec Držková.

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně knihu představí 5. 2. 2020 PhDr. Alena Prudká, zástupci obce Držková – Ing. Jan Chudárek, Ing. Lubomír Marušák a ilustrátorka Šárka Hromková. Ukázky z knihy přečte herečka Městského divadla ve Zlíně, držitelka Thalie Helena Čermáková, hudbou doprovodí valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze. Na místě bude možné knihu zakoupit a od přítomných tvůrců si ji nechat podepsat.

Podrobnosti

Začátek akce

5. únor 2020, od 17.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

5. únor 2020, do 19.00

Pořadatel

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
573 032 505

Cena

Vstup zdarma

Kapacita

Typ

Kulturní akce, Vzdělávací akce

Místo konání

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01