Kniha osobních vzpomínek docenta Kuběny

24. červen 2021
od 17.00 - 14|15 BAŤŮV INSTITUT, terasa budovy 14
Kniha osobních vzpomínek docenta Kuběny

PhDr. Jana Langerová uvede 24. června 2021 v 17 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně svou novou životopisnou knihu věnovanou zlínskému lékaři docentu Kuběnovi, dlouholetému primáři Očního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a zakladateli zlínské tradice špičkového očního lékařství. Kniha vychází letos v červnu v nakladatelství Flétna.

Autorka PhDr. Jana Langerová se narodila v Ústí nad Orlicí v roce 1963. V Olomouci na Univerzitě Palackého vystudovala teologickou fakultu, obor křesťanská výchova a na filozofické fakultě obor historie. Od konce 80. let minulého století žije trvale na Zlínsku. „Životopisné dílo o panu docentu Kuběnovi jsem psala několik let s láskou k člověku, kterého jsem osobně znala a vážila si ho, ve snaze zaznamenat pro budoucí generace příklad nadaného, pracovitého a dobrého člověka,“ osvětluje pozadí vzniku knihy autorka.

Kniha je psaná na základě osobních vzpomínek docenta Kuběny, které na sklonku života na přání svého vnuka Michala a autorky zaznamenal. Na obsahu životopisného díla se podílela svými vzpomínkami rodina i bývalí spolupracovníci pana docenta a také někteří současní respondenti, kteří k jeho celoživotnímu dílu mají vztah. Své místo zde nachází také fragmenty příběhů lidí, které pan docent v průběhu dlouhé lékařské praxe léčil. Závěr díla se ve stručnosti věnuje vědecké práci doc. Kuběny včetně vybraných článků, které publikoval v odborném časopise oční medicíny Československá oftalmologie (od r. 1993 Česká a slovenská oftalmologie).

Na jazykových úpravách a korektuře textu se podílela bývalá pacientka doc. Kuběny, paní Daniela Thampy, s níž se čtenáři na stránkách knihy setkají jako s malou dívenkou, kterou musel pan docent odoperovat hned z kraje jejího života. Paní Daniela tehdy oslepla, ale díky včasné diagnóze, již pan docent v hodině dvanácté správně stanovil, přežila. Zásluhou rodiny, díky daru hluboké víry a chuti se s tímto handicapem zdravě vyrovnat, ale také díky vrozenému nadání a intelektu postupně tato mladá žena v životě vítězí nad těžkým údělem celoživotní slepoty.

Uvedení knihy se uskuteční na střešní terase budovy 14 za aktuálně platných nařízení pro pořádání kulturních akcí. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kavárně budovy 15 (14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040).

Více informací na webu knihovny kfbz.cz/jana-langerova-ocni-lekar-karel-kubena.

Podrobnosti

Začátek akce

24. červen 2021, od 17.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

24. červen 2021, do 18.00

Pořadatel

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
573 032 505

Cena

Vstup volný

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

14|15 BAŤŮV INSTITUT, terasa budovy 14

Vavrečkova 7040
Zlín 760 01