Historie ukrytá pod dlažbou města

16. červenec 2021
od 12.00 - Muzeum Kroměřížska
Historie ukrytá pod dlažbou města

Expozice umístěná v tajuplném sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

Atraktivní prostředí historického sklepení nabízí návštěvníkům expozici o životě města v minulosti s využitím bohatých archeologických a historických sbírkových fondů muzea, které přiblíží historické děje a každodenní život jeho obyvatel od raného středověku do raného novověku (do poloviny 17. století). Návštěvníci zde uvidí např. nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva, středověkou zbroj aj.

Podrobnosti

Začátek akce

16. červenec 2021, od 12.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

31. srpen 2021, do 18.00

Pořadatel

Muzeum Kroměřížska
734 396 186

Cena

základní 50,- Kč, snížené 30,- Kč

Kapacita

Typ

Vzdělávací akce

Místo konání

Muzeum Kroměřížska

Velké náměstí 38/21
Kroměříž 767 01