Dotkni se historie uměním

11. květen 2021
od 10.00 - Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Dotkni se historie uměním

Výstava s názvem „Dotkni se historie uměním“ se zabývá úlohou americké armády při osvobození západní části Československé republiky v dubnu a na počátku května roku 1945. Součástí kolekce jsou také práce, které se tematicky věnují náletu na město Zlín v listopadu roku 1944 a leteckým bitvám nad Bílými Karpaty a Moravou v srpnu, respektive prosinci roku 1944.

Vybranou kolekci připravili pod vedením oborových učitelů žáci Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Úlohou žáků nebylo oslavovat americkou armádu, ale prostudovat a pochopit historii, zaujmout vlastní postoj a získané znalosti transformovat do produktů vizuálního umění. Na projektu se podílelo pět oborů školy –Grafický design, Užitá malba, Užitá fotografie a média, Design oděvu a Design obuvi. Vznikl tak ucelený soubor zahrnující díla volného i užitého umění, který by měl být připomínkou tragického zápasu zvrácené ideologie a boje za svobodu a demokracii.

Výstava by měla být též tichou vzpomínkou na všechny oběti druhé světové války a apelem směřujícím ke společnosti ve snaze zamezit dalším ničivým konfliktům. Práce vytvořené žáky Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti se v obecné rovině zaměřují na problematiku osvobození, vycházejí však i z literárních a filmových pramenů či osobních vzpomínek pamětníků. Osvobození Československa od německých okupantů bylo v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové války. Součástí osvobození byla Pražská ofenzíva vedená Sovětských svazem z východní fronty, osvobození západních Čech americkou armádou v čele s generálem Georgem Smithem Pattonem a květnové povstání českého lidu. K prvnímu kontaktu americké armády s územím předmnichovského Československa došlo 18. dubna roku 1945,boje pak skončili podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa 7. května 1945 ve francouzské Remeši.

Ve druhé polovině téhož roku se vojáci americké armády s Československem loučili. V průběhu posledních dvou válečných let proběhla nad územím dnešní České republiky celá řada velkých vzdušných bojů mezi americkým a německým letectvem. Výstava se věnuje dvěma střetnutím, která proběhly v roce 1944. Prvním z nich je letecká bitva nad Bílými Karpaty z 29. srpna. Do roku 1989 byla tato událost záměrně potlačována do pozadí, nicméně mnohým očitým svědkům se natrvalo vryla do paměti. Svá svědectví předávali potomkům, kteří se i přes nepřízeň tehdejšího režimu dokázali zkontaktovat s rodinami spojeneckých letců, kteří v bitvě zahynuli, i těch, kteří bitvu přežili a po německém zajetí se vrátili zpět domů. V roce 1994 pak spojenečtí letci navštívili Slavičín a místa spojená s touto bitvou. Druhým konfliktem zachyceným na pracích žáků školy je „krvavá bitva nad Moravou“ ze 17. prosince roku 1944. Zápas leteckých armád se odehrál za pochmurného mrazivého nedělního poledne v prostoru mezi Olomoucí a Přerovem.

V počtu obětí se jedná o nejkrvavější letecký souboj nad územím České republiky. Tématu leteckých bitev se věnovali především žáci oboru fotografie, kteří mapovali pietní místa spojené s výše zmíněnými událostmi. Vzhledem k tomu, že Uherské Hradiště leží nedaleko Zlína, se východiskem pro řešení výtvarné problematiky stal také nálet na Zlín, kdy 20. listopadu roku 1944 skupina amerických bombardérů zasáhla část města. Dnes se historici přiklání k tomu, že nálet byl omylem způsobeným špatnou navigací, v dané době byla však událost propagandisticky vykládána jako útok tzv. nepřátelských sil proti českému lidu a jeho pracujícímu úsilí. V rámci úvodního slova k výstavě „Dotkni se historie uměním“ není možné věnovat se jednotlivým autorům a jejich práci. Lze však konstatovat, že se žáci inspirovali různými prvky, které souvisejí s koncem druhé světové války. Jedná se o dobové fotografie, filmy, módu, části vojenské výstroje a výzbroje i osobní vzpomínky pamětníků.

Vznikla tak velmi různorodá a pozoruhodná kolekce zahrnující malované obrazy, grafiku, fotografie, módu a módní doplňky. Konečné realizace jsou osobním postojem autorů k dané problematice transformované do výtvarného jazyka. Zajímavým aspektem výstavy je určitě konfrontace volného a užitého umění, která prostupuje celou výstavou, dále pak možnost prohlédnout si různé techniky a technologie vybraných děl i rozdílné invenční přístupy žáků. Výstava „Dotkni se historie uměním“ je výsledkem spolupráce Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci společného projektu podíleli, zejména žákům a jejich oborovým učitelům.
Martin Dvořák v.r.

Podrobnosti

Začátek akce

11. květen 2021, od 10.00 - AKCE SKONČILA

Konec akce

6. červen 2021, do 17.00

Pořadatel

SUPŠ Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
572 551 370

Cena

Dospělí: 60 Kč Děti 6–15 let, studenti, důchodci: 40 Kč

Kapacita

Typ

Kulturní akce

Místo konání

Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01

Výstava prací žáků Střední uměleckoprůmyslové školy uherské Hradiště

Soubory ke stažení