Učitelům a žákům pomáhá v přípravě na dálkové studium škola z Otrokovic

24. září 2020
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Petra Procházková
Učitelům a žákům pomáhá v přípravě na dálkové studium škola z Otrokovic

Školy věnují maximální pozornost přípravě na případné pokračování distanční výuky. Jako příklad dobré praxe může posloužit Střední průmyslová škola v Otrokovicích.

Seděli v lavicích, u katedry stál vyučující a v rozvrhu se psalo, že je hodina fyziky. Přesto se studenti Střední průmyslové školy v Otrokovicích plně soustředili na své mobilní telefony. Sen mnoha teenagerů se jim splnil díky tomu, že je škola dokonale připravená na případný návrat distančního vyučování, i kdyby měl být v částečné podobě.

„První hodinu fyziky jsem věnoval vysvětlení, jak pracovat v aplikaci Microsoft Teams. Trvalo to asi dvacet minut a potom dostali studenti úkol,“ popsal ředitel průmyslovky Libor Basel.

Měli porovnat délkovou roztažitelnost různých kovů. „Ten s nejvyšší hodnotou doplnili do online úkolu. Výsledek rovnou viděli přes dataprojektor,“ popsal Basel. Ukázal tak studentům, jak se dá aplikace použít i v běžné výuce. „Podle mého názoru budou v budoucnu stále častěji využívat kombinaci prezenční a distanční výuky a k tomu je potřeba, aby s aplikací uměli pracovat,“ dodal.

S pomocí mobilu, tabletu nebo počítače mohou už dnes vyhledávat informace nebo i psát testy. Díky tomu nebudou v případě karantény ztrácet čas hloubáním nad tím, jak systém funguje, ale z domova plynule navážou na výuku. „Je přitom jedno, jestli se má karanténa týkat jednotlivců, tříd, nebo celé školy,“ podotkl učitel informatiky Jan Řezník.

Rozdíly mezi školami i mezi jednotlivými vyučujícími

Otrokovická průmyslovka je jednou ze tří škol ve Zlínském kraji, která je školícím centrem společnosti Microsoft. Díky tomu má k dispozici jejich software a různé nástroje. A také odborně zdatné učitele. Licence MS Office mají k dispozici všechny střední školy, které zřizuje Zlínský kraj. A aplikace Teams je jejich součástí. Možností je ale samozřejmě více.

„Licence pro školy soutěžíme hromadně, jaké nástroje budou k distanční výuce používat, je ale na rozhodnutí ředitele školy,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Právě otrokovická škola však využila možnosti, které Teams nabízejí, naplno a své zkušenosti teď předává dalším školám, od základních po vysoké. A zájemců je dost.

„Začátek školního roku je ideální čas k tomu, aby školy dopilovaly systém distanční výuky. Při několika stovkách žáků je prakticky nemožné, aby je karanténa minula,“ dodal Gazdík.

Když se výuka na jaře přerušila, museli učitelé ze dne na den vymyslet, jak učit na dálku, přestože s tím neměli žádné zkušenosti. Část jich pracovala z domu a využívala vlastní techniku a připojení k internetu. Mnoho škol se se situací vyrovnalo výborně, jak zjistila Česká školní inspekce. Jenomže zrovna tak se často výuka omezila na pokyny „vytiskni, nalep do sešitu a nauč se“. Rozdíly byly nejen mezi školami, ale i mezi jednotlivými vyučujícími uvnitř jedné školy.

Tentokrát už mají být školy připravené lépe. Ministerstvo školství přislíbilo téměř 1,3 miliardy na technické dovybavení.

Na dálku se dá učit i třeba technické kreslení

I když se mohou systémy lišit, jako ideální řešení se ukázalo, když celá škola používá jedinou aplikaci. Na průmyslové škole v Otrokovicích vidí každý učitel po přihlášení do aplikace tolik týmů, kolik učí tříd. „A každý žák vidí tolik týmů, kolik má předmětů,“ vysvětlil Basel.

Pro školu se 460 žáky je připravil jeden z učitelů informatiky během přípravného týdne na konci prázdnin. Všichni mohou komunikovat navzájem, ať už písemnou formou, nebo pomocí videopřenosu. Metodu je možné použít třeba i v případě, že část třídy je ve škole a část doma.

To pak mají žáci mimo třídu k dispozici elektronický soubor s vysvětlením učiva a příklady k procvičování. Díky videopřenosu vidí a slyší, co učitel vysvětluje ve třídě. Mohou se ptát jak přes mikrofon, tak i prostřednictvím online chatu a učitel v reálném čase vidí jejich práci.

Distanční výuka nemusí být omezená jen na základní předměty. Na dálku se dá učit třeba i technické kreslení. „Má-li student za úkol vytvořit výkres šroubového spoje, má k dispozici tištěnou i elektronickou formu pracovního sešitu, kde je učivo vysvětlené. Výkres vypracuje, převede do počítače jako sken nebo fotografii z mobilu, odešle, učitel ho zkontroluje a během online hodiny mohou probrat případné nedostatky,“ popsal Řezník.

Zdroj: www.idnes.cz