Učitelky a učitelé německého jazyka sdíleli a naslouchali

2. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Michal Kovář
Učitelky a učitelé německého jazyka sdíleli a naslouchali

Dne 14. prosince 2018 se na Střední průmyslové škole ve Zlíně uskutečnilo 2. setkání učitelek a učitelů německého jazyka v základních a středních škol působících na území Zlínského kraje.

Po prezenci a přivítání účastníků následoval zajímavý program, který připravil Mgr. Michal Kolář, který vyučuje na Gymnáziu v Uherském Hradišti.

Prvním tématem druhého společného setkání byly zahraniční aktivity škol, kdy byla účastníkům představena problematika výměnných pobytů, zejména organizační a finanční záležitosti, tvorba programu a s ním spojená motivace žáků a studentů.

Druhým bodem programu bylo sdílení učebních materiálů a didaktických postupů. Zde nejprve Michal Kolář prezentoval své učební materiály a postupy a poté se aktivně zapojili všichni zúčastnění. V pracovní atmosféře tak došlo ke vzájemnému sdílení pracovních listů, prezentací, her a tipů, jak oživit a zatraktivnit výuku německého jazyka na našich školách.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením následovalo další téma – internet ve výuce. Pro pedagogy byla připravena prezentace plná odkazů na německé koledy, písničky, pohádky či filmy s pracovními listy. Internet ve výuce se setkal s velkým zájmem všech zúčastněných, kteří rovněž přispěli svými tipy a zkušenostmi.

Po další krátké přestávce přišel poslední bod programu, který se zabýval problémem přechodu žáků ze základních škol na školy střední. Vyučující diskutovali o odlišné úrovni žáků, hodinových dotacích, vhodných učebnicích a motivaci.

Celé setkání probíhalo v příjemné pracovní atmosféře a já věřím, že i to příští se ponese ve stejném duchu.

Michal Kolář, vedoucí sekce Německý jazyk

OPVVV logo.png