Učitelky a učitelé cizích jazyků se setkali, naslouchali a diskutovali

12. říjen 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Učitelky a učitelé cizích jazyků se setkali, naslouchali a diskutovali

Přes devadesát vyučujících cizích jazyků (anglického, německého, francouzského, španělského a ruského), působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje, přijalo pozvání a přijelo v pondělí 24. 9. 2018 do Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod.

Přijeli, aby se stali účastníky 1. setkání této cílové skupiny a seznámili se, mimo jiné, s projektovými záměry klíčové aktivity „Pedagogické kabinety” krajského projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497), dále jen IKAP.

Akci připravilo vedení nově vznikajícího kabinetu ve složení:

 • vedoucí kabinetu Cizí jazyky  – Mgr. Iva Volaříková, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, volarikova@gymzl.cz
 • vedoucí sekce Anglický jazyk – Mgr. Jiřina Riedlová, Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín, jirina.riedlova@mgvsein.cz
 • vedoucí sekce Německý jazyk – Mgr. Michal Kolář, Gymnázium Uherské Hradiště, kolar@guh.eduzk.cz
 • vedoucí sekce Francouzský jazyk – PhDr. Jana Bros-Svobodová, Gymnázium Uherský Brod,  jana.bros-svobodova@gjak.cz
 • vedoucí sekce Ruský jazyk – PaedDr. Zdenka Fašková, Gymnázium Valašské Klobouky, z.faskova@gymnazium-vk.cz
 • vedoucí kabinetu Španělský jazyk – Mgr. Hana Martinková, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, martinkova@gymzl.cz

V úvodu setkání byla účastníkům akce představena projektová vize –  vytvořit funkční, systémově, personálně a obsahově ukotvený „Krajský pedagogický kabinet Cizí jazyky”, který bude:

 • otevřený všem zájemcům o spolupráci,
 • reagovat na nové či měnící se požadavky v oblasti vzdělávání,
 • vytvářet společenství pro vzájemné sdílení zkušeností, poznatků a příkladů dobré praxe,
 • bude součástí systému podpory pedagogickým pracovníkům,
 • myšlenkovým a iniciačním zdrojem podpory státních institucí pro systematický rozvoj předmětových didaktik a
 • jehož členové budou společným procesem učení a svými dalšími aktivitami napomáhat zkvalitňovat cizojazyčné vzdělávání ve Zlínském kraji.

V další části programu vystoupila zástupkyně České školní inspekce Jana Zámečníková, která učitelky a učitele cizích jazyků seznámila s výsledky testování žákyň a žáků 5. a 9. ročníků základních škol a žákyň a žáků 3. ročníků vybraných středních škol a která dala doporučení směřující ke zvýšení kvality vzdělávání v dané oblasti.

Velmi očekávaným bodem programu byla tzv. virtuální hodina, v rámci které se učitelky a učitelé zabývali problematikou stanovování cílů vyučovacích hodin v kontextu školních vzdělávacích programů, vyvážeností jejich obsahu, efektivními formami a metodami práce, hodnocením žáků, dělením tříd do skupiny apod. Diskutovali o připravovaných změnách v oblasti maturitních zkoušek a projednávali náplň budoucích setkávání. 

Vedení pedagogického kabinetu bude v následujícím období připravovat další setkání a hledat své budoucí spolupracovníky. Tentokráte plánuje setkání jednotlivých jazykových sekcí samostatně. Předpokládaný termín příštích setkání je měsíc prosinec 2018.

OPVVV logo.png