Učitelky a učitelé chemie na středních školách se vzájemně inspirovali

21. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Veronika Prchlíková
Učitelky a učitelé chemie na středních školách se vzájemně inspirovali

V pondělí 17. 6. 2019 se na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť setkali v rámci svého pedagogického kabinetu učitelé a učitelky chemie, aby se vzájemně inspirovali a obohatili o dobré nápady a zkušenosti z praxe.

Hlavní lektorkou tohoto setkání byla Mgr. Jana Hrabíková, která díky svému pedagogickému entuziazmu a oborové erudici dokázala zaujmout všechny zúčastněné. O práci chemika – pedagoga nejen hovořila, své vyprávění také doplňovala mnohými praktickými ukázkami. A tak nám např. předvedla, jak zajímavě pracuje s vyučovacím systémem NeuLog, jak využívá v této souvislosti možnosti interaktivní tabule. S velkým zaujetím jsme za pomoci kamery sledovali vznik stříbra reakcí hořčíku s roztokem dusičnanu stříbrného.

V další části nás Mgr. Hrabíková provedla laboratořemi a zrekonstruovanými prostorami hostitelského gymnázia. V laboratořích nám pak demonstrovala elektrolýzu několika roztoků halogenidů. Vzniklé produkty nám názorně ukázala a sami jsme si vyzkoušeli měření napětí kovů Pascem.

Pak za námi přišel další lektor, Bc. Tomáš Javořík, který nám teoreticky i prakticky ukázal, jak funguje 3D tiskárna. Zodpověděl nám všechny dotazy a s obdivem jsme si prohlíželi různé modely např. PSP, grafen, nanotrubici, nálevku, atom zlata.

V poslední části našeho setkání jsme sdíleli návody na laboratorní cvičení.  Mgr. Pavel Lovas nám prakticky ukázal důkazy laboratorní technikou Hanna Instruments.

Na tomto setkání nám byl poskytnut zdroj inspirativních podnětů, které máme v plánu na našich školách velmi aktivně využívat. Za to patří naše velké  poděkování paní Hrabíkové a také panu Javoříkovi.

Příště se setkáme  13. 9. 2019 ve firmě Barum (přihlašování bude v přípravném týdnu – omezený počet 20 učitelek/učitelů).

Závěrem děkuji všem pedagogům za jejich celoroční práci a čas a přeji krásnou dovolenou.

Mgr. Veronika Prchlíková, vedoucí sekce SŠ PK Chemie

 

OPVVV logo.png