Učitelé zlínské průmyslové školy polytechnické se účastnili projektu Erasmus+ „Sebevzděláváním ke zvýšení kvality učení“

31. srpen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Kateřina Dvořáková
Učitelé zlínské průmyslové školy polytechnické se účastnili projektu Erasmus+ „Sebevzděláváním ke zvýšení kvality učení“

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín získala grant financovaný z prostředků Evropské Unie na zlepšování kvality výuky i zvyšování úrovně vzdělanosti vyučujících. Jedním z jeho cílů bylo prostřednictvím kurzů angličtiny a němčiny v zahraničí zlepšit jazykové kompetence devíti učitelů odborných předmětů. Ti teď mohou své jazykové schopnosti uplatnit ke zkvalitňování své odbornosti účastí na různých zahraničních seminářích, webinářích, a konferencích.

Škola zároveň získala jazykově vybavené vyučující, kteří mohou doprovázet své studenty na odborné zahraniční stáže. V minulých letech studenti SPŠP-COP vyjeli např. do Plymouth (ekonomové) nebo Portsmouth (strojaři) v UK, v příštím roce pojedou polygrafové do Bragy v Portugalsku.

Dalším přínosem projektu byl kurz Behaviour and conflicts new methodologies. Pomohl porozumět skupinové dynamice, která ovlivňuje prostředí třídy i celé školy a získat větší povědomí o emočních potřebách a chování studentů, i dovednosti podporovat silnější vztahy ve třídě a pozitivnější klima ve škole jak pro učitele tak pro studenty, což vedení SPŠP-COP považuje za velmi důležité.

Tři vyučující vyjely na stínování na Slovensko do Svitu, kde ve SOŠ získaly nové zkušenosti při výuce ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mohou využít ve své výuce. Navíc získaly zkušenosti a poznatky nutné k otevření studentské firmy. Další čtyři učitelé vyjeli na odborné kurzy zaměřené na nové technologie v digitální výuce.

Jak je vidět, pedagogové SPŠP-COP Zlín na sobě stále pracují a snaží se profesně růst, což vrchovatou měrou splňuje i cíl projektu uvedený v jeho názvu.