Učitelé z podnikatelské školy získali nové zkušenosti v evropských institucích

20. září 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: David Martinek
Učitelé z podnikatelské školy získali nové zkušenosti v evropských institucích

Ve školním roce 2018/2019 realizovala Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. projekt Učitel v 21. století, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+. Na realizaci se podíleli 4 učitelé odborných i humanitních předmětů a také vyučující cizích jazyků. 

Projekt umožnil výměnu zkušeností a získání nových poznatků našich učitelů v rámci vzdělávacích kurzů v Evropě. Učitelé se vzdělávali na specializovaných metodických kurzech ve Velké Británie, ve Španělsku, na Slovensku a na Maltě. V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v oblasti ICT. Velký důraz byl kladen na moderní výukové metody s podporou ICT a jejich využití v konkrétních předmětech.

Kurzy nabídly zúčastněným širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy žáků. Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli řady cenných zkušeností a vědomostí také množství pozitivních dojmů a krásných zážitků, které dodají jejich další práci oživení. Mobility byly pro naše učitele přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.

Získané poznatky prezentovali také svým kolegům v rámci workshopu a budou je dále šířit na veřejnosti při dnech otevřených dveří. Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, ale může se také zapojit do mezinárodní spolupráce.