Učitelé z podnikatelské školy otvírají brány výuce angličtiny v odborných předmětech

23. prosinec 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: David Martinek
Učitelé z podnikatelské školy otvírají brány výuce angličtiny v odborných předmětech

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín úspěšně realizovala projekt s názvem „Otvíráme se CLIL“. Projekt, jak již název napovídá, byl zaměřen mimo jiné na začlenění metody CLIL do běžné výuky. Dalším cílem projektu bylo zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků a v neposlední řadě zavádění nových metod do výuky s využitím moderních technologií.

Projekt umožnil výměnu zkušeností a získání nových poznatků našich učitelů v rámci vzdělávacích kurzů v Evropě. Učitelé se vzdělávali na specializovaných metodických kurzech ve Španělsku, Řecku a na Maltě. V neposlední řadě jsme se snažili získat cenné zkušenosti s výukou na naší partnerské škole v Norimberku, kde se naše kolegyně zúčastnila stínování.

V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v oblasti informačních technologií.

Navazující aktivitou a vyústěním celého snažení byla příprava workshopu „CLIL course“, kdy naši učitelé nejdříve představili principy této metody a následně připravili modelovou hodinu za využití CLIL v každém ročníku. Plánované aktivity pomohly prohloubit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti učitelů, které využívají ve svém dalším profesním rozvoji, dále si osvojili principy metody CLIL tak, aby ji mohli plně a úspěšně aplikovat ve výuce. A tak zavedení metody CLIL do dalších, zejména odborných, předmětů naplní cíle integrované tematické výuky a projektového vyučování a stane se trvalou součástí školního kurikula.

Moderní výukové metody přinesou větší motivaci žáků, z dlouhodobého hlediska mohou změnit jejich přístup k vlastnímu vzdělávání, podpořit rozvoj dílčích kompetencí, a tak zlepšit jejich výsledky. A nakonec stínování v zahraničí může přinést rychlé a efektivní načerpání zavedených a osvědčených metod, oboustrannou výměnu a sdílení zkušeností, které lze využít v rámci chodu školy.

Kurzy nabídly zúčastněným širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy žáků. Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli řady cenných zkušeností, vědomostí a také množství pozitivních dojmů a krásných zážitků, které dodají jejich další práci oživení. Mobility byly pro naše učitele přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty. Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, ale může se také zapojit do mezinárodní spolupráce.