Učíme a pomáháme v EU: jak se pečuje o děti a seniory jinde?

12. červen 2020
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Petr Vaculík
Učíme a pomáháme v EU: jak se pečuje o děti a seniory jinde?

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž realizovala v období 2019-2020 mobilitní projekt pro žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a studenty oboru Sociální pedagogika. Projekt byl podpořen programem Erasmus+.

O projektu Učíme a pomáháme v EU / We Teach and Help in EU

Cílem projektu bylo zvýšení odborných, praktických a jazykových kompetencí žákyň a studentek a studentů, sledování případných rozdílů v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti a v edukaci v mateřských školách, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti a obecné rozšíření vědomostí o jiné zemi EU.

Po výběru účastnic a účastníků v září 2019 následovala jejich příprava na stáž. Vybráno jich bylo celkem 10 (4 z oboru Sociální pedagogika a 6 z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika).

Samotná stáž proběhla v únoru 2020 a trvala dva týdny.

Studentky a studenti Sociální pedagogiky pracovali v pečovatelských centrech pro seniory (care homes) ve městě Plymouth a Devon (Parkwood House, Charlton House, Thorn Park Care Home a Chatsworth Residential Home). Pečovali o seniory a vytvářeli pro ně aktivizační programy.

Žákyně Předškolní a mimoškolní pedagogiky učili v mateřských školách (Willow Childcare Centre, Little Owl Pre-school, Bright Sparks Childcare, Little Nippers, Kenleys Day Nursery).

Všichni účastníci obdrží Europass o mobilitě, Certifikát o zahraniční stáži a Certifikát ECVET.

Postřehy k mateřským školám

„Hlavní činností dne je spontánní aktivita dětí. Dětem nikdo neříká, co mají dělat, prostě si hrají a volí si činnosti podle sebe, učí se samy zabavit, samy si pohrát. Hodně času stráveného venku na zahradě. Dveře do zahrady měla každá třída svoje. Děti se akorát přezuly z tenisek do gumáků (papuče v Anglii nikdo nezná), daly si bundu a kdykoliv vyběhly ven (samozřejmě venku měla vždy službu učitelka). Skvělé pomůcky, připomínající směr Montessori. Didakticky zacílená činnost pouze 15 minut denně, ne-li méně. Žádné ranní cvičení, nahrazeno mnoha pobyty venku během dne.“

„Žádné cvičení jemné, hrubé motoriky (práce s nůžkami), žádné výtvarné výrobky dětí, učitelky nedělaly výstavky, děti si odnášely své výtvory domů, skoro nulová příprava do první třídy (předškolky).“

 „Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet jaké to je, pracovat s 30 dětmi a zároveň s 5 učitelkami v jedné třídě. Myslím, že člověk by si na tohle zvyknul, ale nesmí být z České republiky. Tady je ten systém o dost více nabitý a celkově se na program dne dětí klade větší váha než v Anglii.“

 „Už v začátku jsme pochopili, že učitelky v anglických školkách chápou náš vzdělávací systém jako příliš upjatý, encyklopedický, my zase vidíme den v jejich školce spíš jako hlídání dětí.“

 „Já osobně jsem si představovala školu v Anglii trochu jinak, měla jsem jiné představy a byla jsem trochu zklamaná. Děti byly ohromné, bavilo mě si s nimi hrát a pracovat, dozvěděla jsem se spoustu věcí a taky nabyla hromadu zkušeností. Jediné co mě zklamalo, byl přístup učitelek. Šlo na nich poznat, že vás považují za cizince, a že je jim až trochu nepříjemné, že jste přijela na praxi.”

Postřehy k domovům pro seniory

„V domovech pro seniory sociální pracovníci dlouho vstřebávali fakt, že u nás kromě sociální práce existuje ještě sociální pedagogika, což je pro ně “occupational therapy“, aktivizace klientů.“

 „Do aktivizace klientů je zahrnuto podávání čaje nebo kávy se sušenkami.  Rodiny mohou kdykoliv přijít na návštěvu. Psi směli volně pobíhat po zařízení. Dva klienti měli andulky na pokojích. Celá budova zařízení byla v reminiscenčním nádechu, jelikož původně budova byla viktoriánská vila.“

 „Z předem připravených aktivit pro seniory jsem měla možnost využít pouze jednu za celou dobu pobytu v zařízení.  Angličtinu jsem si vůbec nezlepšila. Moje praxe v domově probíhala odnášením špinavého nádobí ze společenských místností, pokojů a jídelny, přípravou na stolování v jídelně, roznášením kávy nebo čaje se sušenkami a stlaním postelí. Ve volné chvíli konverzací s obyvateli domova ve společenských místnostech.“