Účelová dotace na doučování žáků školy

23. březen 2022
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Účelová dotace na doučování žáků školy

V návaznosti na školy rozeslaná Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace na individuální nebo skupinové doučování žáků školy za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 08/2021, Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022, č.j.MSMT-31956/2021-2, byly poukázány finanční prostředky s dnešní splatností, tj. 23. března 2022.

Pozor na vykazování těchto prostředků ve výkazu P 1-04 pro rok 2022: mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (realizace leden až srpen 2022) budou zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jsou financované z Národního plánu obnovy (Next Generation EU). Vykazují se v ukazateli OPPP (ř. 0128 z ostatních zdrojů). Jejich výše se bude vždy uvádět bez odvodů zaměstnavatele.