Truhlář roku 2019 je ze SŠNO Bystřice pod Hostýnem

21. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Olga Pastyříková
Truhlář roku 2019 je ze SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Ve dnech 7. – 9. 11. 2019 proběhl na českobudějovickém výstavišti 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, který je největší přehlídkou středního odborného a učňovského školství v ČR.

Tato unikátní výstava je určena zejména žákům, jejich rodičům a školám, které prezentují své studijní a učební obory. Výstava má pomoci při výběru dalšího studia nebo odborného zaměření a je prezentací školství na všech úrovních pro rodiče, aby se dozvěděli o formách studia na jednotlivých školách a učebních programech studia.

V rámci výstavy Vzdělání a řemeslo byla pro naši školu velmi důležitá především celostátní soutěž Truhlář roku 2019 a rovněž i soutěže o Nejlepší prezentaci školy, soutěž o Propojení školské a podnikatelské sféry a soutěž o Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.

V soutěži Truhlář roku 2019, která se skládala z praktické a teoretické části, se soutěžilo jak v jednotlivcích, tak i v družstvech. Soutěže se účastnilo celkem 10 odborných škol z celé ČR. V soutěžních disciplínách oboru truhlář jsme získali 1. místo v jednotlivcích, a to zásluhou Tomáše Hory, žáka 3. ročníku  a také 2. místo v družstvech, které získal Tomáš Hora s Janem Tašnerem, žákem 2. ročníku, kteří prokázali svoji technickou a řemeslnou kvalitu při výrobě zadaného výrobku. Tento výrobek byl zadán výkresovou dokumentací, podle které žáci  dokázali výrobek zhotovit. Žáci se během soutěže museli také vypořádat s testem odborných znalostí oboru truhlář. Motivací pro naše žáky byla možnost pracovat s materiály a ozřejmit si technologické a pracovní postupy, předat si navzájem zkušenosti a porovnat dovednosti v oboru truhlář mezi školami i žáky.

Součástí výstavy byla soutěž o spolupráci škol a firem. Ve spolupráci s firmou Trachea a.s. Holešov s názvem „Výjimečný nábytek jako jste vy sami – design jako hra” jsme získali u odborné poroty1.místo.  V soutěži o nejlepší prezentaci školy ze všech zúčastněných škol a ostatních vystavovatelů jsme získali u hodnotící komise 1. místo za výjimečnost expozice s důrazem na provedení expozice, nápaditost a řemeslné zpracování výrobků. V soutěži o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce s názvem „Dřevo hrou” nám bylo předáno čestné uznání za společné projekty a aktivity, na nichž se škola podílí.

Poděkování patří také žákům Petru Pavelcovi a Viktoru Novotnému, kteří reprezentovali školu na výstavním stánku. Celkově lze akci hodnotit jako velmi úspěšnou a těší nás, že se škola stává známou i v jiných regionech.