Třítýdenní odborná stáž žáků Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín

27. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Marie Ťulpová
Třítýdenní odborná stáž žáků Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Deset studentů Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy ve Slavičíně absolvovalo od 31.10.2019 do 20.11.2019 třítýdenní odbornou stáž ve Střední odborné škole v rakouském Wolfsbergu. Třítýdenní stáž v rámci Erasmu + byla zaměřena na inovace a moderní trendy ve strojírenství a byla určena pro studenty strojírenského oboru Mechanik-seřizovač 4. ročník.

Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje vzdělávání a odbornou přípravu v rámci EU a našim žákům byla poskytnuta finanční podpora pro studium na výše jmenované škole právě z grantů evropského programu Erasmus+.

Pod vedením ředitele Střední odborné školy ve Wolfsbergu Norberta Aichholzera se naši žáci během stáže zdokonalili nejen ve svých odborných znalostech, v práci na CNC strojích, svařování, 3D tisku apod., ale také v anglickém a německém jazyce, poznali život, zvyky, kulturu a mentalitu zdejšího obyvatelstva. Veškerá komunikace ve škole, při přednáškách či v dílenských prostorech Střední odborné školy ve Wolfsbergu probíhala převážně v anglickém jazyce. Odborná výuka žáků byla obohacena i o přednášky profesora Josefa Bartha, o výlety do krásného prostředí Korutan, studenti navštívili rakouská města Graz, Klagenfurt, jedno z největších rakouských jezer Wörthersee a některá slovinská města, např. Maribor.

Dne 6.11.2019 byli naši žáci přijati starostou Wolfsbergu Bgm. Hans-Peterem Schlagholzem a předsedou evropské vzdělávací organizace EcomediaEurope Herbertem Eilem. Oba vyzdvihli důležitost spolupráce škol v rámci Evropské unie a význam zahraničních odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmu+.

Po ukončení stáže obdrželi studenti GJP a SOŠ Slavičín doklad o absolvování odborné stáže v rakouském Wolfsbergu- Europass mobilita, který obsahuje podrobné informace o jejich stáži, znalosti či dovednosti, které žáci během mobility získali. Tento doklad mohou žáci v budoucnu využít při hledání zaměstnání.

Wolfsberg je vzdálen ca 500 km od Slavičína a je se svými 25 000 obyvateli třetím největším městem v rakouské spolkové zemi Korutany. Spolupráce mezi GJP a SOŠ Slavičín a mezi Střední odbornou školou ve Wolfsbergu bude pokračovat i nadále. Další skupina deseti studentů odjede na stáž do Wolfsbergu po jarních prázdninách 2020 a v únoru 2020 Střední odbornou školu ve Wolfsbergu a její dílenské prostory navštíví také skupina tří mistrů odborného výcviku z GJP a SOŠ Slavičín.