Třetí setkání vyučujících biologie/přírodopisu na ZŠ

8. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Třetí setkání vyučujících biologie/přírodopisu na ZŠ

Ve středu 6. března 2019 se celkem šestnáct pedagožek a pedagogů ze základních škol působících na území Zlínského kraje sešlo v prostorách Muzea regionu Valašsko na vsetínském zámku.

V rámci činnosti Pedagogického kabinetu biologie/přírodopis byl zde pro ně připraven zajímavý program. Setkání zahájili za vedení kabinetu Pavel Daniš a Renata Horváthová. Hlavní osobou však byl pracovník muzea, učitel a cestovatel Honza Husák. Ten nejprve představil muzeum, jeho historii a současnost a vysvětlil, jak může být muzeum užitečné základním školám jako partner ve výuce žáků. Následně Honza plynule přešel k povídání o proměnách valašské krajiny, kde se účastníci dozvěděli mnoho podnětných informací z oblasti historie, biologie, ekologie a zeměpisu této oblasti. Honza také názorně předvedl interaktivní hru na ekologické téma, které může pomoci žákům základních škol lépe porozumět smyslu péče o krajinu, která je naším největším bohatstvím. Diskutována byla i aktuální témata, jako např. úvahy o zadržování povodňových vln na řece Bečvě.

Po přestávce nás Honza Husák zavedl do depozitáře, kde jsme se mohli poučit, jak se skladují a evidují různé předměty, které náleží do sbírek muzea.

V programu dále pokračoval pan Lukáš Spitzer, který vysvětlil, jakým způsobem se pracovníci muzea a ochránci přírody snaží zkoumat a pečovat o valašskou přírodu. Akce byla ukončena opět pod vedením Honzy Husáka strmou cestou vzhůru po dřevěných schodech na věž vsetínského zámku. Zde byla k vidění expozice přírodnin a výhled z ochozu věže na Vsetín a jeho malebné okolí umocnil prožitky všech účastníků dalšího setkání.

Pavel Daniš, vedoucí pedagogického kabinetu

 Proměny Valašska – život a krajina 3.pdf

OPVVV logo.png