Zapojte se do 3. ročníku IT Fitness Testu a otestujte svoji digitální gramotnost

15. květen 2024
Informatika
Autor/ka článku: Nicole Baronová
Zapojte se do 3. ročníku IT Fitness Testu a otestujte svoji digitální gramotnost

16. dubna byl zahájen 3. ročník největšího mezinárodního testování digitálních dovedností žáků a studentů v České republice. IT Fitness Test V4 a Ukrajina je komplexní zkouškou digitálních kompetencí a už loni překonal všechna očekávání. Letos přidává otázky týkající se umělé inteligence. Testování bude probíhat online a zdarma až do října 2024 na stránkách IT Fitness Test.

IT Fitness Test V4 + Ukrajina, pořádaný Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a Česko.Digital, poskytuje klíčové poznatky o úrovni digitálních dovedností v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Cílem je změřit digitální gramotnost a připravenost žáků základních a středních škol na další studium, profesní uplatnění  a život v digitální společnosti. Test je interaktivní, zábavný a vyzývá k práci s internetem a zdroji, zaměřuje se na skutečné dovednosti, nikoli na znalosti.

„Jsem rád, že letos spouštíme už třetí ročník testování. IT Fitness Test je původně iniciativou našich slovenských kolegů, kteří jej dělají od roku 2011. Postupem času se do testu zapojily všechny země Visegrádské čtyřky (V4) i Ukrajina. Jeho cílem je získat povědomí a zhodnotit současný stav kompetencí, ale i identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení,“ říká Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT).

V souborech ke stažení naleznete informační brožuru k letošnímu ročníku IT Fitness Testu.

Jaké novinky přináší letošní ročník?

Test pokrývá pět oblastí:

  • Internet
  • Bezpečnost a počítačové systémy
  • Řešení komplexních úloh
  • Kancelářské nástroje
  • Nástroje pro spolupráci a sociální sítě

„Rozvoj digitální dovedností je zásadní pro uplatnitelnost studentů na trhu práce. IT Fitness test odhaluje, jak na tom žáci objektivně jsou – ve kterých oblastech jsou silní, kde mají slabiny a kam se tedy v dalším vzdělávání soustředit. Letos se nově soustředíme i na používání nástrojů využívajících umělou inteligenci, jejichž využití v nejbližší době prudce poroste,” uvedl Jan Kotara, CEO Česko.Digital.

Testovány jsou IT dovednosti jak žáků a studentů, tak i učitelů, a to v oblasti informatiky a využívání a vyhodnocování informací. Testovací rozhraní je ale k dispozici i pro státní a veřejné organizace, soukromé firmy nebo vzdělávací instituce. Ty ho mohou využít na interní vzdělávání zaměstnanců nebo rekvalifikace.

Digitální rozvoj jako priorita Česka i Evropy

Rozvoj digitálních dovedností v celoživotní perspektivě je jednou z priorit nejen pro Českou republiku, ale také na evropské úrovni v kontextu naplňování společných digitálních cílů do roku 2030 v rámci EU.

Jsem rád, že jsme za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohli projekt podpořit. Výstupy IT Fitness Testu vnímám jako užitečné vyhodnocení digitálních dovedností žáků. To by následně mělo být využito pro přípravu dalších opatření a aktivit s cílem smysluplně a efektivně rozvíjet digitální dovednosti nejen žáků, ale také dospělých v České republice,“ uzavírá zmocněnec pro digitální vzdělávání a digitalizaci při Ministerstvu školství Martin Úlovec.

Loňský ročník skončil úspěchem 

V roce 2023 se testu zúčastnil téměř desetinásobek respondentů oproti předchozímu ročníku. V České republice se do něj v druhém ročníku zapojilo 88 695 respondentů, z nichž test dokončilo 74 207. Testování se zúčastnilo 34 815 žáků základních a 33 194 studentů středních a vysokých škol. Průměrná úspěšnost žáků základních škol se ustálila na úrovni 53 %, u studentů středních a vysokých škol byla průměrná hodnota 54 %. Dohromady se v zemích Visegrádské čtyřky a na Ukrajině  zúčastnilo 146 252 respondentů.

Nesmírně nás těší, že historicky 2. ročník IT Fitness Testu v České republice skončil obrovským úspěchem – otestováním téměř desetinásobku osob oproti roku 2022. Digitální vzdělávání musí začít už na úrovni základních škol a probíhat způsobem, který mladé lidi bude motivovat k dalšímu prohlubování dovedností v této oblasti. Věřím, že letošní testování naváže na minulý ročník,“ uzavírá Hanzal.

Odbornou záštitu nad projektem pro letošní ročník převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a také kabinet místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

 

Zdroj: Asociace pro aplikovaný výzkum v IT

Soubory ke stažení